Nem akart a gyermek kapcsolattartásra menni – pótlást rendelt el a PKKB

Mintaértékű, s egyben hiánypótló – egyenlőre nem jogerős – döntést hozott a Pesti Központi Kerületi Bíróság titkára, dr. Virág Rudolf úr abban a kapcsolattartás végrehajtása iránti, 40.Pk.500.205/2023. számú bírósági ügyben, melyben a gondozószülő a többek közt a gyermek ellenkezésére, sajátos nevelési igényére, iskolai beilleszkedési problémájára hivatkozott a meghiúsult kapcsolattartás kapcsán.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság főbb megállapításai

[37] A bíróság nem vonta értékelési körébe a kérelemmel érintett kapcsolattartások előtt és után történt eseményekre vonatkozó tényelőadásokat. Azok ugyanis a jelen eljárás szempontjából nem bírnak relevanciával. Nincs jelentősége a felek közötti konfliktusoknak sem. A jelen eljárás tárgya kizárólag a kérelemmel érintett két kapcsolattartás, illetve e kapcsolattartások elmaradásával szoros összefüggésben kifejtett kérelmezetti magatartás vagy mulasztás.

[38] Védekezésére tekintettel a bíróságnak a kérelmezett felróhatósága körében kellett állást foglalnia. A bíróság ezzel kapcsolatban leszögezi, hogy a gondozó szülőt a gyermek kapcsolattartásra felkészítése kapcsán fokozott felelősség terheli. Töretlen a bírói gyakorlat a tekintetben, hogy a gondozó szülőnek a gyermeket nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is el kell készítenie a kapcsolattartásra. Képesnek kell lennie arra, hogy a gyermekre olyan hatást gyakoroljon, hogy a másik szülőtől ne idegenedjék el. Olyan nevelési környezetet kell teremtenie, hogy a kapcsolattartás a gyermeknek lelkileg ne legyen megterhelő, a gyermek el akarjon menni a másik szülővel kapcsolattartásra. A gondozó szülő tehát a gyermek ellenkezésére hivatkozással nem mentheti ki felróhatóságát a kapcsolattartás elmaradása miatt. A gyermek magatartása nem mentesíti a gondozó szülőt kötelezettségei teljesítése alól.

[39] Amennyiben a kérelmezett a fent írt – az együttműködési kötelezettség körébe tartozó – kötelezettségeinek nem tud vagy nem akar eleget tenni, annak következményeit saját maga köteles viselni.

[41] A fent kifejtettek szerint, a jelen eljárás szempontjából nem volt jelentősége az előző kapcsolattartásokon történteknek sem, ezek ugyancsak nem végrehajtási kérdések. A kérelmezett – levelezéssel is alátámasztva – maga állította, hogy a nyári kapcsolattartást szerette volna „elengedni”. Ezzel kapcsolatban a bíróság rámutat arra, hogy a gondozó szülőnek – bármilyen konfliktus esetén – a gyermek érdekében minden esetben elő kell segítenie a kapcsolattartás optimális működését, probléma esetén a kapcsolattartás helyreállítását, elmélyítését. A fenti, kapcsolattartás korlátozására irányuló szándék, illetve magatartás ezek ellen hat, ezért jogellenes.

[42] A gyermek és a szülő kapcsolattartását kizárólag törvényben meghatározott esetben – a gyermek érdekében – az erre feljogosított hatóság, illetve bíróság korlátozhatja. Ez semmiképen sem lehet egyik vagy másik szülő egyoldalú döntése.

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!