OJBH: Ha az iskola készítette a Facebook-csoportot, biztosítani kell a hozzáférést mindkét szülő számára

Fontos és időszerű állásfoglalást osztott meg egyesületünkkel azon neve elhallgatását kérő édesapa, akit miután elmondása szerint a volt felesége kizáratott az iskolai Facebook-csoportból, s a helyi Tankerületi Központtól sem kapott segítséget, az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalához fordult. Dr. Aáry-Tamás Alajos oktatási biztos szerint ha és amennyiben az iskolai Facebook-csoportot az iskola készítette, és azon keresztül teljesíti a tájékoztatási kötelezettségét a szülők irányába, úgy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2023.

Kúria: A szülők és nagyszülők közötti konfliktus nem lehet ok a kapcsolattartás elutasítására

Kúria Kfv. 37.281/2022/7. számú, nagyszülői kapcsolattartás ügyben hozott közigazgatási határozat jogszerűségének vizsgálata tárgyában hozott döntést azon jogvitában, melyben az anyai nagyszülő nyújtott be a gyámhivatalba kapcsolattartás szabályzása kérelmet. A nagyszülő és lánya közt a viszony megromlott, ugyanakkor a nagymama álláspontja szerint az unokájával születése óta kifejezetten jó, illetve kiváló kapcsolata volt.

Kúria: A másik szülőtől való indokolatlan elzárás okán kialakult állandóság sérti a gyermek érdekét

A házasság felbontása és járulékai jogvitában döntött a Kúria Pfv.20.858/2022/4. számú ítéletében. melynek lényege, hogy „2020. augusztus 25-ig a szülők felváltva gondoskodtak a [3 és a 2 éves] gyermekükről, ekkor azonban a felperes [édesapa] a nála töltött hét után a gyermekeket az alperesnek [édesanyának] nem adta át.

„Mit keresel itt, te patkány?” – 1 év tíz hónap felfüggesztett börtön kiskorú veszélyeztetéséért, kapcsolattartás akadályozásáért

„Nem akarok veled menni, apa!” – e szavakkal zárult 2016. nyarán azon jász-nagykun-szolnok vármegyei édesapa kapcsolattartási kísérlete, akit gyermeke jelenlétében szülőtársa, az édesanya többek közt a „Mit keresel itt, te patkány?” kifejezésekkel szidalmazta. A Szolnoki Törvényszék segítségével alant közreadjuk a Szolnoki Járásbíróság 5.B.240/2019/43/I. számú jogerős ítéletét, melyben a bíróság az édesanyát bűnösnek találta kiskorú veszélyeztetésének bűntettében (Btk. 208. § (1) bekezdés), és kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásának vétségében (Btk. 210.

Kúria: A különélő szülőt a folyamatos kapcsolattartás joga – a szabályozásnak megfelelő módon és időtartamban – a nyári időszakban megilleti

A gondozó szülőt a nyári időszakos kapcsolattartásra vonatkozó szabályozással azonos időtartamban megilleti a gyermekkel való zavartalan együttlét. A fennmaradó időszakra a különélő szülő folyamatos kapcsolattartása nem zárható ki – ekképp érvelt a Kúria a Pfv.II.20.965/2022/5. számú határozatában abban a jogvitában, melyben a felülbírálati bíróság hatályon kívül helyezte a jogerős bírósági ítéletet azon részét, mely arról rendelkezett, hogy a nyári iskolai szünetben az időszakos kapcsolattartást meghaladóan folyamatos kapcsolattartás a különélő szülőt nem illeti meg.

Nem akart a gyermek kapcsolattartásra menni – pótlást rendelt el a PKKB

Mintaértékű, s egyben hiánypótló – egyenlőre nem jogerős – döntést hozott a Pesti Központi Kerületi Bíróság titkára, dr. Virág Rudolf úr abban a kapcsolattartás végrehajtása iránti, 40.Pk.500.205/2023. számú bírósági ügyben, melyben a gondozószülő a többek közt a gyermek ellenkezésére, sajátos nevelési igényére, iskolai beilleszkedési problémájára hivatkozott a meghiúsult kapcsolattartás kapcsán.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság főbb megállapításai

Kúria: Kapcsolattartás akadályozásáért 45 nap BV-elzárás

Nyolc, jogerősen kiszabott pénzbírság volt szükséges ahhoz, hogy a kapcsolattartást évek óta akadályozó gondozószülőt a bíróság – ezen esetben a Kúria – ténylegesen letöltendő szabadságvesztésre, 45 nap BV-elzárásra ítélje. Az alábbiakban szemlézzük, illetve a cikkünk végén letölthető formában nyilvánosságra hozzuk a Kúria Bfv.III.504/2018/7. számú végzését.

Az első fokú bíróság döntése

Egyesületünk sikere az Emberi Jogok Európai Bíróságán

Egyesületünk eddigi talán legnagyobb szakmai sikere: az emberi jogok európai bírósága megállapította egy apukánknak a római egyezmény 8. cikkében foglalt alapvető emberi jogának sérelmét, amit 7.000 euro fájdalomdíjjal lát ellensúlyozhatónak a magyar állam részéről, miután az addig nem tette meg a szükséges intézkedéseket az anyai elidegenítéssel szemben, amíg már visszafordíthatatlanul sérült az apa-gyermek családi kapcsolat.

A Pécsi Ítélőtábla egymillió Ft. sérelemdíjat ítélt meg kapcsolattartás akadályozásáért

A Pécsi Ítélőtábla Kúria által helybenhagyott döntése szerint „a kapcsolattartás akadályozása akkor sérthet személyiségi jogot, ha az a szülő, akinél a gyermeket elhelyezték, visszaélésszerűen nem biztosítja a különélő szülő jogát a gyermekével való kapcsolattartásra, és ennek eredményeként a kapcsolattartási jog lényeges célja – így az, hogy a különélő szülő a gyermek mindennapi életének részese maradjon, vele szeretetteljes, bensőséges kapcsolatot tudjon ápolni, törekvéseit, céljait megismerhesse, a maga eszközeivel azok előmozdításában közreműködjön, a problémák, nehézségek meg

Oldalak

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!