A szülői felügyelet gyakorlásának bírósági rendezése Magyarországon

A szülői felügyelet gyakorlásával kapcsolatos jogszabályok és gyakorlatok hosszú évtizedeken keresztül alapvetően a szülők egyetértésén és az együttélésük fennállásán alapultak. Azonban 2022. januárjától Magyarországon jelentős változás történt a szülői felügyelet bírósági rendezésére vonatkozó szabályozásban. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogy ez a jogszabályi változás hogyan befolyásolja a szülői felügyelet gyakorlását, és hogy a jogszabályi környezet megváltozása milyen hatással van a bírósági döntésekre.

Az európai családjogi trendek

A XX. század folyamán Európában elmozdultunk az egyszülős családmodelltől, és egy olyan rendszer felé haladtunk, amelyben a szülők egyenjogúsága alapvető fontosságú a gyermek gondozásában és nevelésében. Ebben a kontextusban a szülői felügyelet közös gyakorlása vált egyre inkább elfogadottá Európa-szerte. Egyes országokban, például Skandináviában, már a közös szülői felügyelet a főszabály, míg másokban, mint Franciaországban, Belgiumban és Svédországban, a váltott gondoskodás lehetősége az elsődleges megközelítés. Az Európa Tanács is támogatja ezt az irányvonalat.

Magyar jogszabályok

Magyarországon a szülői felügyelet gyakorlásának bírósági rendezése hosszú ideig kizárólag a szülők egyetértésén vagy egyező kérelmükön alapult. A jogalkotó úgy látta, hogy a közös szülői felügyelet alapja a szülők közötti együttműködés és egyetértés a gyermek érdekében, és ezzel gyakorlatilag kizárta a közös szülői felügyelet fenntartását, ha azt az egyik szülő ellenezte.

A házasságról, a családról és gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) értelmében a közös szülői felügyelet fenntartásához mindkét szülő egyetértése kellett, és a gyermek egyik szülőnél történő elhelyezésének is meg kellett történnie, ha a szülők nem tudtak megállapodni. Ennek eredményeként a közös szülői felügyelet a gyakorlatban csak névleges maradt, más szóval, kiüresedett.

A 2013. évi V. törvény (Ptk.) bevezetett egy új rendszert, amely szerint a szülői felügyeletet főszabályként mindkét szülő közösen gyakorolja, függetlenül attól, hogy együtt élnek-e vagy sem. A gyermek érdekében történő szoros együttműködés és a közös szülői felügyelet alapelvének elfogadása miatt a szülői felügyeletet nem befolyásolja a szülők házasságának, párkapcsolatának felbomlása.

A 2022-es jogszabályváltozás

Az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXI. törvény 2022. január 1-jétől hozta létre azt a lehetőséget, hogy a bíróság határozatot hozhat a szülői felügyelet gyakorlásáról, ha a szülők nem képesek megállapodni.

Ez a jogszabályváltozás lehetőséget ad a bíróságnak arra, hogy a gyermek érdekében – ítélőképességének birtokában őt meghallgatva – határozzon a szülői felügyelet gyakorlásáról, még akkor is, ha az egyik vagy mindkét szülő ellenzi a közös szülői felügyeletet, vagy a másik szülő gyakorolja az egyedüli szülői felügyeletet.

Bírósági rendezés folyamata

Amennyiben a szülők nem tudnak megegyezni a szülői felügyelet gyakorlásáról, bármelyikük kérelmezheti a bírósági eljárást. A bíróság figyelembe kell vegye a gyermek érdekeit, és olyan határozatot kellene hozzon, amelynek célja a gyermek legjobb érdekének védelme. A bíróság lehetőséget adhat mindkét szülőnek a gyermekkel való kapcsolattartásra, és a gyermek lakóhelyére is vonatkozó döntést hozhat. Ha a bíróság dönt a szülői felügyeletről a Ptk. 4:167-168. §-ai alapján, akkor a közös szülői felügyeletről is dönthet úgy, hogy kijelöli a gondozó szülőt, s a másik szülőnek kapcsolattartási joga van, vagy a szülői felügyeletet csak az egyik szülő gyakorolja.

A 4:167/A. § a Ptk. új részét képezi, és a közös szülői felügyelet bírósági szabályozásáról szól, teljesen új mozgásteret adva a jogalkalmazó számára. Az (1) bekezdés alapján, amikor a közös szülői felügyeletről születik döntés, a bíróság a kiskorú gyermek érdekének megfelelően rendelheti el, hogy a szülők felváltva, azonos időtartamban gondoskodjanak a gyermekről. Ha ez nem megvalósítható, a bíróság szabályozza a gyermekkel való kapcsolattartást, valamint a gyermek tartását is. Amennyiben közös szülői felügyeletet rendel el, a bíróság határozza meg a gyermek lakóhelyét is. A (2) bekezdés részletezi a gondoskodás időtartamát, különös tekintettel arra, hogy a szülők hogyan váltják egymást a gyermek gondozása során, ideértve az időszakokat, amikor a gyermek szünetet vagy ünnepet tölt egyik vagy másik szülőnél. Ezenkívül meghatározza a gyermek átadásának és átvételének módját, és szükség esetén a gyermek tartásáról is döntést hoz (akkor is határozhat a bíróság tartásdíjról, ha váltott gondoskodást rendelt el). A (2) bekezdés alapján lehetőség van a bíróság döntéseinek későbbi módosítására is, amit kérelmezni lehet.

Az a szülő, aki a körülmények megváltozására hivatkozik a gyermek érdeke kapcsán, és a változást saját – neki felróható – magatartásával idézte elő, nem jogosult a közös szülői felügyelet gyakorlásának bíróságon történő megváltoztatására (Ptk. 4:170. §). Különösen igaz ez arra az esetre, ha a gyermeket jogosulatlanul vette magához, vagy tartja magánál. Tehát a fent említett jogszabály alapján csak olyan tény tekinthető körülménynek, amely specifikus, egyedi, és jogilag releváns a résztvevők élethelyzetére vonatkozóan, és amelyet a korábbi döntések során a döntéshozók, legyenek azok a szülők (ha megegyeztek), vagy a bíróság, figyelembe vettek, amikor a szülői felügyelet gyakorlásának konkrét módját meghatározták. Ezen tényeknek továbbá perbeli eljárás során kell bizonyítottaknak lenniük. Ugyanakkor a (2) bekezdés szerint ha a közös szülői felügyelet során a szülők már nem tudnak együttműködni, a bíróság bármelyik szülő kérelmére megszüntetheti a közös szülői felügyeletet.

Gyakorlati következmények

A jogszabályváltozás lehetőséget teremt arra, hogy a bíróság határozzon a szülői felügyelet gyakorlásáról anélkül, hogy mindkét szülőnek egyet kellene értenie vele. Ez azt jelenti, hogy a gyermek érdekében a bíróság képes lehet a közös szülői felügyelet fenntartására, még akkor is, ha azt az egyik szülő ellenezi.

A gyakorlatban azonban fontos, hogy a szülők továbbra is próbáljanak meg megegyezni a szülői felügyelet gyakorlásáról, és csak akkor forduljanak a bírósághoz, ha más lehetőség nem áll rendelkezésükre.

Az új szabályok értelmében a bíróságnak mérlegelnie kell, hogy a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése miként biztosítható a legkedvezőbben. Ha szükséges, a bíróság elrendelheti a közös szülői felügyeletet, és meghatározhatja annak konkrét megvalósulási módját, beleértve a váltott gondoskodást is. Mindezek során a gyermek érdeke az elsődleges szempont, az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye a zsinórmérték.

A jogszabályváltozás nem lényeges körülményváltozás

Pusztán a jogszabályi változásra hivatkozás nem minősül lényeges körülményváltozásnak a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatásához.

Az új Ptk. azt biztosítja, hogy a bíróságok nagyobb mozgásteret kapnak a gyermek érdekeinek figyelembevételével, amikor a szülők nem jutnak egyetértésre a szülői felügyelet, és a gyermekről történő gondoskodás kérdéseiben, ugyanakkor a jogalkotó látványos lépést tett a gyermek kétszülős igényének teljesülése érdekében.

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!