BKKB – Fővárosi Törvényszék: Jogerős váltott gondoskodás ideiglenes intézkedésben!

Anyuka „robbantotta” a családot: elköltözött a közös otthonból és úgy gondolta, hogy viszi magával a két gyermeket is, amihez a családsegítő hathatós segítségét kérte, mondván, hogy ideje elkezdeni azonnal a gyermekek „átszoktatását” a szeretett otthonukból az új „helyükre”… (Ezzel egyidejűleg beadta a válókeresetet.)

Apuka – egyesületünk tagja – a gyermekek biztonsága és otthona, állandósága védelmében ideiglenes intézkedésben kérte, hogy a bíróság a gyermekek tartózkodási helyeként a megszokott otthonukat jelölje ki, azonban felvetette annak lehetőségét, hogy – egyezség esetén – váltott gondoskodásba kerüljenek. (Kérelmében kifejtette, hogy csak azért nem kéri egyenesen a váltott gondoskodást, mert ismeretei szerint erre hazánkban csak egyezség keretében van lehetőség, a bíróság egyezség hiányában nem hozhat ilyen döntést.)

dr. Majosházi Linda bírónő azonban a Budai Központi Kerületi Bíróságon ezt másként látta: a váltott gondoskodást a gyermekek érdekében állónak tartotta - továbbá a fegyverek egyenlőségének elvét is így látta csak biztosíthatónak anyuka és apuka között! - és jogi akadályát sem látta annak, hogy ilyen döntést hozzon addig, amíg a szülői felügyeleti jogot a szülők közösen gyakorolják.

Anyuka azonnal megfellebbezte a döntést arra hivatkozva, hogy hiányzik az a szintű együttműködés a felek között, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a váltott gondoskodás működhessen.

Apuka ellenkérelmében a döntés helyben hagyását indítványozta azzal, hogy a részéről az együttműködés maximális, anyuka pedig nem hivatkozhat perbéli előnyök megszerzése végett a saját együttműködési készségének hiányára, másrészt eleve hátrányba kerülne a per további szakaszában az egyik szülő, ha nem egyenlő arányban osztoznának a gyermekekkel töltött időn: mire eljönne a szakértői vizsgálat, addigra már menthetetlenül eltolódna a gyermekek mostani kötődése a „kedvezményezett” szülő irányába.

dr. Majercsik Erika tanácselnök asszony, Albrechtné dr. Viniczai Éva előadó bíró és dr. Slimbarszki Éva bíró – a Fővárosi Törvényszék egyik új családjogi tanácsa (49.Pf.) – teljeskörűen osztotta az elsőfokú bíróság, valamint az apai ellenkérelem érveit: rámutatott, hogy a váltott elhelyezés ítéletben történő meghozatalának akadálya általában az, hogy az egyik szülőt ruházzák fel a gyermek kizárólagos felügyeleti jogával, míg a váltott elhelyezés csakis közös szülői felügyelet mellett képzelhető el. Ez utóbbiban viszont csak megegyezni lehet.

Ugyanakkor amíg a szülői felügyelet – ellentétes döntés hiányában – még közös, addig viszont nincs akadálya a váltott gondoskodás elrendelésének: ideiglenes intézkedésben tehát erre van törvényes lehetőség. Másrészt az adott helyzetben ez szolgálja leginkább a gyermekek érdekét, hiszen mindkét szülőjükhöz egyaránt kötődnek, a két lakóhely között csupán pár utca a távolság, ami pedig az együttműködés hiányát illeti, az megoldható, hiszen az eleve kötelező a törvény szerint. (Azaz csak akarni kell betartani azt, ami amúgy is elő van írva.)

Mindez egy ítéletben sem lehetetlen, csupán el kell érni, hogy a saját együttműködésének hiányából előnyt kovácsolni próbáló szülő hajlandó legyen együttműködni és beleegyezni abba, hogy a gyermekek felett a szülői felügyeleti jogot közösen gyakorolják. Ez pedig sokkal könnyebb, mint amilyennek elsőre látszik, épp csak némi bírói bölcsesség kell hozzá: annyi, hogy az eljáró bíró értésére adja a gyermeket kizárólag magának akaró szülőnek: joga van nem beleegyezni a közös szülői felügyeletbe a saját együttműködési készségének hiányára alapozva, a bíróságnak viszont joga van a gyermeke(ke)t a másik – együttműködni hajlandó – szülőnél elhelyezni. (Ezen nyilván kénytelen lenne elgondolkozni a renitens szülő, ha nem akarja a rövidebbet húzni. Mert ugye, ha a bíróságok következetesen így járnának el, pillanatokon belül kiderülne, hogy az addig együttműködésre lehetőséget nem látó szülők varázsütés-szerűen felismernék, hogy az együttműködés mégis csak megoldható, ha nagyon akarják…)

Kalmár László György

Egyesületünk üdvözli a BKKB és a Fővárosi Törvényszék döntését, egyesületi tagunknak és Kalmár László György kollégánknak gratulálunk!


Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.


 06 80 630155

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!