Az Apák az Igazságért Egyesület [továbbiakban: az Egyesület] meghatározott céljaival összhangban működő, független társadalmi szervezet, melynek internetes honlapjain, illetve egyéb kiadványaiban elérhető tartalmak, információk nem minősülnek jogi vagy életvezetési tanácsadásnak, azokat mindenki saját belátása szerint értelmezi és használja fel. A Egyesület a honlapján fellelhető információk más nyilvános vagy nem nyilvános felületen, fórumon való közléséhez a forrás megjelölése mellett járul hozzá.

Az Egyesület a tagjainak, illetve pártoló tagjainak rendelkezésére bocsátott beadványok tartalmának aktualitása, maradéktalan jogi helytállósága iránt felelősséget nem vállal, különös tekintettel arra, hogy azok a hivatkozott jogszabályok alapján változhatnak. Ennek ellenőrzése a felhasználó tag, pártoló tag önálló feladata.

Az Egyesület a különféle, tagok számára elérhető beadványok tekintetében a beadványozót a befogadó hatóság vagy intézmény előtt a vonatkozó jogszabályok alapján és kizárólag külön meghatalmazással képviseli. Az irat benyújtását az azt ellenjegyző saját egyetemleges felelősségére teszi meg, melyet annak kézhezvételével tudomásul vesz.

Az Egyesületet kizárólagosan az Elnök, a Titkár képviselheti illetve más, írásban meghatalmazott személy. Az Egyesület nevében, illetőleg annak álláspontjára vonatkozóan szóbeli vagy írásbeli nyilatkozattételre kizárólag ezen személyek jogosultak.