MINDEN HÉTVÉGÉN KAPCSOLATTARTÁS! - az Egri Törvényszék tanácsának következő döntése ugyancsak a gyermekek érdekeit érvényesítette!

Az APÁK AZ IGAZSÁGÉRT EGYESÜLET rövid időn belül újabb sikert ért el az Egri Törvényszék előtt!

Szervezetünk az I. fokú eljárás vége felé kapott felkérést a képviseletre. Előzményként meg kell említeni, hogy a felperes több, mint fél évre külföldre vitte a két kiskorú gyermeket [közel 8000 (!) km távolságra] az édesapa tiltakozása ellenére. Az édesanyát az sem érdekelte, hogy a kapcsolattartás ezalatt nyilvánvalóan nem fog megvalósulni. Az igazsághoz tartozik, hogy a helyi gyámhatóság ehhez - jogszerűtlenül - hozzájárulását adta. Az így elmaradt kapcsolattartásokat az édesanya azóta sem hajlandó pótolni, emellett valótlanul vádolta szülőtársát fizikai erőszakkal, kóros elmeállapottal és kábítószer fogyasztással. Ebben információink szerint a jogi képviseletét ellátó helyi illetőségű - más eljárásban már orbitálisat bukott - ügyvédnő is támogatta.
A gondozó szülő egyébként minden hétköznap különórákra járatja a gyermekeket.

Az I. fokon eljáró Egri Járásbíróság bírája helyesen ismerte fel, hogy a bensőséges apa-gyermek kapcsolat érdekében nem elegendő a havi négy napban történő kapcsolattartás.

Kapcsolattartás újraszabályozásában a II. fokú bíróságon olyan kiváló ítélet született, mely szerint az édesapa jogosult gyermekeivel:

 • minden páros héten pénteken 19 órától szombaton 13 óráig;

 • minden páratlan hétvégén péntek 19 órától vasárnap 19 óráig;

 • nyári szünetekben minden hét péntek 9 órától vasárnap 19 óráig;

 • tavaszi, őszi és téli oktatási szünetek első felében a kezdőnap 9 órájától a zárónap 19 órájáig;

 • páros ünnepek második napján 9-19 óráig;

 • heti két napi 9 és 20 óra közötti időszakban az elektronikus úton vagy telefonon kapcsolatot tartani.

 • továbbá
 • egyik fél sem jogosult a másik fél hozzájárulása nélkül a gyermekeket egy hónapot meghaladó időtartamra külföldre vinni

 • minden év szeptember 5-ig tájékoztassa az alperest a gyermekek rendszeres elfoglaltságairól, és haladéktalanul az azokban bekövetkező bármely változásról. E tájékoztatás elmulasztásából eredő elmaradt kapcsolattartást hetvenkét órán belül rendelte pótolni.
 • Részlet az indoklásból:
  "…a kapcsolattartás szabályozásánál mindenkor szem előtt kell tartani a kapcsolattartás célját, amit a Gyer. 27.§ (1) bekezdése a kapcsolattartásra jogosult(ak) és a gyermek közötti családi kapcsolatot fenntartásában továbbá annak biztosításában határozza meg, hogy a különélő szülő a gyermek nevelését, fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérhesse, tőle telhetőén segíthesse.

  A perben kirendelt pszichológus-szakértő ezzel összhangban - értékelve a gyermekek alpereshez fűződő kötődését - kifejezetten javasolta a kapcsolattartás kéthetenkénti hétvégét meghaladó időtartamban és gyakorisággal való - lehetőleg egy további éjszakát is magában foglaló - rendezését, amit a másodfokú bíróság is a gyermekek érdekében állónak tartott, de - ottalvás nélkül - az elsőfokú bíróság is szükségesnek vélt. Az alperes helytállóan hivatkozott arra, hogy a gyermekek legfőbb érdekének megfelelő rend a mindkét szülővel kialakult szoros kötődésük fenntartását és elmélyítését lehetővé tevő szabályozással biztosítható, amely túlmutat a kéthetenkénti hétvégéken való találkozáson, és minden héten garantálja a nyugodt, szeretetteljes együttlétet.

  A másodfokú bíróság ezt - figyelemmel a gyermekek hétközbeni napirendjére, délutáni elfoglaltságainak sűrűségére - csak a hét végén találta megvalósíthatónak. A felperes fellebbezésében foglaltakkal egyetértett annyiban, hogy mivel a gyermekek iskolai oktatáson kívüli foglalkozásai (zene, sport) minden hétköznapot érintenek, nem azonos helyen és időben zajlanak, a felek között fokozott együttműködést igényel az elsőfokú bíróság által lehetővé tett kapcsolattartás lebonyolítása. A szervezés az elsőfokú bíróság által előírt egyeztetési és akadályközlési kötelezettség folytán, valamint a mulasztás szankciós jellegű jogkövetkezményére tekintettel további vitás helyzeteket idézne elő a felek jelenleg is konfliktusokkal teli viszonyában, ami a gyermekek érdekeivel ellentétes, és feleslegesen terheli tovább az egyébként is feszített hétköznapokat, az alperessel való meghitt együttlétet pedig nem teszi lehetővé.

  A másodfokú bíróság a fenti szempontok mérlegelésével a folyamatos kapcsolattartás elsőfokú bíróság által meghatározott rendjét akként módosította, hogy a teljes hétvégére kiterjedő kéthetenkénti láthatás mellett a köztes hét péntek estéjétől másnap délig biztosított lehetőséget a gyermekek alperessel való személyes találkozására. Ez nem akadályozza számottevően a felperes gyermekekkel közös hétvégi együttlétét, lehetőséget ad szabadidős programok szervezésére, ugyanakkor a hétközbeni kapcsolattartás mellőzésével egyensúlyt teremt a felek gyermekekkel tölthető ideje között.

  Az időszakos kapcsolattartás tekintetében a felek között vita nem volt: az alperes elfogadta annak az elsőfokú bíróság iskolai szünetekre meghatározott rendjét, és a felperes fellebbezésében a nyári szünetekre kért módosítással is egyetértett. érdekeikkel és sérelmeikkel szemben elsőbbséget engednek, gyermekeik legfőbb érdekének biztosítanak teret: az így megváltoztatott minta a gyermekek - lojalitáskényszertől mentes - érzelmi egyensúlyát, valamint a harmonikus társas- (pár-) kapcsolatra való képességük fejlődését is szolgálja. Nem utolsósorban ismét előtérbe helyezheti a gyermekeket érintő kérdések - köztük a kapcsolattartás rendjének - peren kívüli, konszenzusos, ekként elkötelezettebben követett rendezését.

  A másodfokú bíróság mindezzel összefüggésben külön hangsúlyozza, hogy a felek - a Ptk. 4:173.§-ában is rögzített - kötelezettsége, hogy a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében együttműködjenek, ennek során egymás családi életét és nyugalmát is tiszteletben kell tartaniuk. Amennyiben ezen kötelezettségüknek egymás közötti viszonyukban személyes érdekeikkel és sérelmeikkel szemben elsőbbséget engednek, gyermekeik legfőbb érdekének biztosítanak teret: az így megváltoztatott minta a gyermekek - lojalitáskényszertől mentes - érzelmi egyensúlyát, valamint a harmonikus társas- (pár-) kapcsolatra való képességük fejlődését is szolgálja. Nem utolsósorban ismét előtérbe helyezheti a gyermekeket érintő kérdések - köztük a kapcsolattartás rendjének - peren kívüli, konszenzusos, ekként elkötelezettebben követett rendezését."

  A II. fokon objektíven eljáró bírói tanács tagjai:
  Dr. Németh Terézia
  Dr. Oltai-Kovács Krisztina
  Dr. Gulyás István

  Oszd meg az oldalt!

  Légy Ai tag!

  - Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
  - Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
  - Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
  - Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

  Csatlakozz most!

  Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


   A szülői elidegenítésről

  Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.


   06 80 630155

  Apák Az Igazságért

  Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

  Tovább...

  Ai Ruházat


  Ai Ruházat

  Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!