Kúria: Kapcsolattartás akadályozásáért 45 nap BV-elzárás

Nyolc, jogerősen kiszabott pénzbírság volt szükséges ahhoz, hogy a kapcsolattartást évek óta akadályozó gondozószülőt a bíróság – ezen esetben a Kúria – ténylegesen letöltendő szabadságvesztésre, 45 nap BV-elzárásra ítélje. Az alábbiakban szemlézzük, illetve a cikkünk végén letölthető formában nyilvánosságra hozzuk a Kúria Bfv.III.504/2018/7. számú végzését.

Az első fokú bíróság döntése

[1] A Sátoraljaújhelyi Járásbíróság a 2016. április 25. napján kihirdetett B.382/2015/18/1. számú ítéletével a terheltet kiskorúval való kapcsolattartás akadályoztatásának vétsége [Btk. 210. § (1) bekezdés] miatt 1 évi fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 1 évi közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a büntetés kétharmad részének kitöltését követően bocsátható feltételes szabadságra. Elrendelte a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság B.170/2014/6. számú határozatával kiszabott 8 hónap, valamint a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság B.19/2015/6/1. számú határozatával kiszabott 1 évi szabadságvesztés büntetés végrehajtását.

A másodfokú bíróság döntése

[2] A Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság a 2016. november 16. napján meghozott 14.Bf.494/2016/7. számú ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és a terhelt büntetését a mellékbüntetés és a felfüggesztett szabadságvesztések végrehajtására vonatkozó rendelkezések egyidejű mellőzésével 45 nap elzárásra enyhítette azzal, hogy az elzárást büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

A Kúria döntése

A Kúria a kiskorúval való kapcsolattartás akadályoztatásának vétsége miatt a terhelt ellen folyamatban volt büntetőügyben a terhelt védője által benyújtott felülvizsgálati indítványt elbírálva a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság B.382/2015/18/1. számú, illetve a Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság 14.Bf.494/2016/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

[15] A jogerős ítéleti tényállás a védő által hivatkozott olyan tényeket, amelyekből az önhiba hiánya vagy büntethetőséget kizáró ok, tévedés megállapítható lenne, nem tartalmaz.

[16] Felülvizsgálati eljárásban mindezen okokra csak akkor lehet eredményesen hivatkozni, ha az erre vonatkozó releváns tényeket a tényállás tartalmazza. Az ítéleti tényállás azonban ilyen tényeket nem tartalmaz.

[17] A Btk. 210. § (1) bekezdése szerint, aki a hatósági határozat alapján nála elhelyezett kiskorú és a kiskorúval kapcsolattartásra jogosult személy közötti kapcsolat kialakítását vagy fenntartását a kapcsolattartás kikényszerítése érdekében alkalmazott bírság kiszabását követően is önhibájából akadályozza, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

[18] A tényállásszerű elkövetési magatartás megállapításának ekként nem feltétele rendőri beavatkozás igénybevétele a kapcsolattartás kikényszerítése érdekében. Az erre vonatkozó védői álláspont nem helytálló.

[19] Ezzel szemben a bíróság törvényesen minősítette a terhelt jogerős ítéleti tényállás szerinti magatartását kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásának, miután az tartalmazza, hogy jelen büntetőeljárás – lényegében ugyanezen okból, ugyanezen bűncselekmény miatt – már az ötödik eljárás a terhelttel szemben, amelyeket szükségképpen a gyámhatóság számos, jelen tényállást érintően nyolc bírságoló végzése a kapcsolattartás kikényszerítése érdekében már megelőzött, miután a terhelt változatlanul nem tett eleget a kapcsolattartás biztosítása iránti kötelezettségének.

[20] Ehhez képest a terhelt kapcsolattartást akadályozó magatartása tudatos, szándékos szembehelyezkedés, amely jogellenes és ezért az önhiba hiányára vagy tévedésre való hivatkozás nyilvánvalóan alaptalan.

[21] A terhelt évek óta, folyamatosan semmibe veszi a polgári bíróság kapcsolattartást szabályozó, illetve a gyámhatóság és a büntetőbíróság marasztaló határozatait.

[22] A terhelt saját, jogsértő állapotot hosszú időn át, tudatosan fenntartó magatartására, nem kizárhatóan az azzal összefüggésben utóbb beállt súlyos következményekre mint büntethetőséget kizáró okra alappal nem hivatkozhat.

Csatolt fájlok: 

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!