Hogyan vegyük fel a küzdelmet és akadályozzuk meg a szülői elidegenítést?

Hogyan vegyük fel a küzdelmet és akadályozzuk meg a szülői elidegenítést?

Szülői elidegenítés. Mi a megoldás?

Edward Kruk Ph.D.

Naponta kapok email üzeneteket elidegenített szülőktől és családtagjaiktól, akik kétségbeesve figyelik gyermekük szenvedését és szinte megőrülnek attól a fájdalomtól, amit tehetetlenségükben éreznek, mert nem tudják megvédeni őket attól az érzelmi bántalmazástól, amit szülői elidegenítésnek nevezünk. Ezen túlmenően számtalan olyan visszajelzés is érkezik az elidegenítéssel kapcsolatos bejegyzéseimre, hogy hiányoznak a konkrét javaslatok és megoldások a gyermekek megóvására. Jómagam gyakran küzdök azzal, hogy nem tudok konstruktív tanácsot vagy gyakorlati fogást adni, különösen amiatt, mert a szakmabeliek is meglehetősen gyakran félreértelmezik ezt a helyzetet, valamint közönyösek a gyermekek és szüleik ilyetén problémái iránt.

Mint sokan mások, ezidáig én is csak közhelyeket fogalmaztam meg konkrét lépések helyett, azzal kapcsolatban, hogy a szülők felvegyék a küzdelmet gyermekük elidegenítésével szemben. Úgy vélem, egyrészről már az is segítséget jelent, ha az érintettek nevén tudják nevezni azt, amin ők és gyermekeik keresztülmennek, másrészről jó ha tudják, hogy problémájukkal nincsenek egyedül. Bátorítom őket, hogy legyenek erősek, mindig türelmesen és szeretettel válaszoljanak a gyermeküknek. Legyenek jelen és soha ne adják fel. Mindazonáltal be kell ismernem, hogy a legjobb szándékaik ellenére is kudarcot vallhatnak. Sajnos sok - ha nem a legtöbb - súlyosan elidegenített gyermek sosem lép kapcsolatba az elidegenített szülőjével. Sőt, bántalmazólag válaszol bárminemű kísérletére.Nincs hiány tanácsban a klinikai irodalomban sem, melyek leginkább azt a klisét szajkózzák, hogy sohase add fel. Ezek a tanácsok azonban nem válaszolják meg azt a kérdést, amire az elidegenített szülők leginkább keresik a választ: hogyan állítsák vissza a gyermekkel való kapcsolatukat.

Az egyetlen hatékony megoldás, ha rendszerszinten, több irányból közelítjük meg a problémát, beleértve, hogy alapvető változásokat vezetünk be a válások rendszerébe, valamint az elidegenített szülők és szövetségeseik energiáit is egy irányba tereljük. Ez a cikk egyfajta cselekvési útmutatót ad arra vonatkozóan, hogy milyen négy alapvető fontosságú lépést kell megtenni annak érdekében, hogy a szülői elidegenítéssel felvegyük a küzdelmet.

1. lépés: A szakmabeliek meggyőzése arról, hogy a szülői elidegenítés a gyermekbántalmazás egyik súlyos fajtája, mely ennek megfelelő beavatkozást igényel a gyermekvédelmi rendszer részéről

A szülői elidegenítés a gyermekbántalmazás olyan formája, mely a szülő bántó viselkedésének hatására alakul ki és jelentős sérelmet okoz a gyermekben. A szülői elidegenítés a gyermek érzelmi bántalmazását jelenti, mely a fizikai és szexuális bántalmazáshoz hasonlóan egyértelműen gyermekvédelmi beavatkozást igényel. Ez jelentheti a gyermek kiemelését a bántalmazó szülőtől, vagy legtöbb esetben a gyermekjóléti szolgálatok közreműködését, akik felvilágosítják a szülőt viselkedésének káros hatásairól és arról, hogy ez egy nem kívánt magatartásforma, valamint közreműködnek a gyermek és a célszülő újraegyesítésében.

2. lépés: Alapvető változtatások a családjogi rendszerben, a váltott elhelyezés bevezetése alapértelmezettként

A szülői elidegenítést úgy is tekinthetjük, mint egyfajta „rendszerabúzus”, vagyis az elidegenítést megalapozza a jelenlegi jogi rendszer, amely eltávolítja a szülőt a gyermek életéből azzal, hogy kizárólagos elhelyezést biztosít a vitás esetekben. A gyermekellenes „győztes-mindent-visz” rendszer a szülőket legtöbbször egymás lejáratására készteti arra való törekvésükben, hogy bizonyítsák, ki a jobb szülő és ki érdemli meg leginkább a szülői felügyeleti jogot. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a rendszer mintegy előidézi és egyúttal jutalmazza is az elidegenítő viselkedést.

A váltott elhelyezés, mint a családjogi rendszer alappillére, a szülői elidegenítés védőbástyájaként képes szolgálni a családokat. Amennyiben váláskor ezt tekintetjük alapértelmezett megoldásnak a gyermekek elhelyezésére - leszámítva természetesen azokat az eseteket, amikor igazoltan gyermekbántalmazás vagy családon belül erőszak történt - akkor a szülői elidegenítés leggyakoribb okai kivédhetőek.3. lépés: Képzett szakemberek által nyújtott hatékony terápiák és egyéb szolgáltatások, beleértve a családegyesítő szolgáltatásokat és megelőző programokat

Nyilvánvaló, hogy a gyermekvédelmi és családjogi rendszerben hozott változások önmagukban nem elegendőek. Képzett szakemberek által nyújtott hatékony terápiák és szolgáltatások - beleértve a családegyesítő szolgáltatásokat és megelőző programokat - alapvető fontosságúak a gyermek és az elidegenített szülő közötti kapcsolat visszaállításában. Az újraegyesítő szolgáltatásokat olyan szakértőknek kell nyújtaniuk, akik szakterülete a szülői elidegenítés miatti családegyesítés. Ezen túlmenően az elidegenítés következményeként fellépő trauma miatt sürgősen szükség van az áldozatok kezelésére is.

Az ausztráliai „Családi Kötelékek Központja” által alkalmazott modell jó példaként szolgálhat a szülői elidegenítés megelőzésében és kezelésében. Ezek az állami finanszírozású központok az egész országban elérhetőek a szülők számára. az alapszolgáltatásokat ingyen biztosítják, míg a továbbiakat a jövedelmektől függően kedvezményesen. A családok hozzáférhetnek információkhoz, tanácsokhoz azt illetően, hogyan lehet kialakítani, vagy megerősíteni a családi kapcsolatokat; szolgáltatásokhoz az elidegenítési folyamatban történő korai beavatkozás vagy megelőzés érdekében; gyermekbarát szolgáltatásokhoz a konfliktusokkal terhelt családok megsegítésére; mediációhoz és konfliktus-megoldási szolgáltatásokhoz; szülőtársi tervek kialakításához; újraegyesítő és mostohacsalád megegyezésekhez és információkat, valamint hivatkozásokat ad további speciális esetekben. A központ abban támogatja a válófélben levő szülőket, hogy erősítsék gyermekükben azt az érzést, hogy mindkét szülőjére szükség lesz a válás után is. Válófélben levő szülőknek tartanak egyéni, családos vagy csoportos foglalkozásokat, hogy segítsenek a gyermekükkel való kapcsolattartás érdekében egy működő egyezséget kidolgozni, csakúgy mint tájékoztató előadásokat és foglalkozásokat tartanak különböző gyakorlati témakörben.

Szülőtársként történő együttműködésre való felkészítés a főiskolákon, valamint a házasság-előkészítő tanfolyamokon szintén fontos intézkedés lenne a szülői elidegenítés megelőzésében.

4. lépés: Érvényt szerezni a váltott elhelyezést elrendelő ítéletnek és jogi következményeket alkalmazni azon szülőkkel szemben, akik akadályozzák a gyermekük másik szülőjével való kapcsolattartását

Kijelenthető, hogy a gyermekvédelmi és a családjogi szabályozásban történő változások, valamint a hatékony kezelések lehetősége önmagukban nem elégségesek. A váltott elhelyezést illetően hatékony szankciók szükséges azok számára, akik az együttműködést nem tartják be. Ki kell kényszeríteni annak betartását, valamint a szülői elidegenítést célzó viselkedésnek következményekkel kell járnia.

A kikényszerítés talán a leginkább vitatott lépés, mivel meglehetősen különböző megközelítéssel találkozhatunk a szakértők javaslatai között. Ezek között megtalálhatjuk a bebörtönzést, az elhelyezés megváltoztatását, a családterápiát vagy azt, hogy hagyjuk békén a kialakult helyzetet. Egyesek azzal érvelnek, hogy az elidegenítő szülő további „piszkálása” visszájára sülhet el a szülő-gyermek kapcsolat helyreállításában, illetve a büntetés vagy elrettentés ellenkező hatást válthat ki az elidegenítő szülőből.

A legújabb kutatások azt jelzik, hogy a terápiás kezelések akkor a leghatékonyabbak, amikor határozott jogi eljárások folynak a váltott elhelyezés szabályait felrúgó szülő ellen, és egyre emelkedik azon szakértők száma is, akik egyetértenek azzal, hogy fontos lépés a szülői elidegenítés enyhítésében, ha annak súlyos formája esetén a célszülőt kizárólagos szülői felügyeleti joggal ruházzák fel.

Kijelenthető, hogy a szülői elidegenítés nemcsak érzelmi gyermekbántalmazás, hanem családon belüli erőszak, melynek alanya a célszülő és a gyermek. A büntetőfeljegyzések nem tartogatnak sok elidegenített szülő által tett feljelentést, tekintettel arra, hogy napjainkig semmiféle szerepet nem kapott a szülői elidegenítés, mint családon belüli erőszakkal való megküzdés, noha kellene.

A jogi- és pszichológus szakma még nem tekinti a szülői elidegenítést gyermekbántalmazásnak vagy családon belüli erőszaknak, ennek okán nem könnyű konstruktív és hatékony megoldást találni a szülői elidegenítés problémájára. A fentiekből következően a szülői elidegenítéssel való megküzdés kulcsa egy olyan többoldalú megközelítés alkalmazása, amely alapvető változásokat jelent a válások jelenlegi rendszerében és az elidegenített szülők, valamint szövetségeseik az erőfeszítéseiket ebbe az irányba teszik meg.A felvázolt négy lépéses megközelítés, úgymint:
- a szülői elidegenítés, mint a gyermekbántalmazás egyik súlyos formájának elismerése, ezáltal a gyermekvédelmi hatóságok részéről a megfelelő beavatkozás megtétele;
- a családjogi szabályozás alapvető szabályainak reformja: váltott elhelyezés, mint a gyermekelhelyezés alapvető formája;
- képzett szakemberek által végzett hatékony kezelések elterjesztése, beleértve a családegyesítő és megelőző programokat;
- valamint a hatékony jogi kényszerítő eszközök alkalmazása és jogi következmények alkalmazása azon szülővel szemben, aki akadályozza a másik szülő gyermekkel való kapcsolatát, megfelelő keretrendszert nyújt és egyúttal kijelöli a megoldáshoz vezető utat az elidegenített szülők és szövetségeseik számára.

Forrás: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/co-parenting-after-divorce/201...

Fordította: Szarka Levente
Lektorálta: Pénzes Ilona

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.


 06 80 630155

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!