Fővárosi Törvényszék: Nem lehet a gyermek kedvére hivatkozással mellőzni a kapcsolattartást

Jogerős lett a Pesti Központi Kerületi Bíróság 40.Pk.500.205/2023. sz. azon döntése, melyben a gondozószülő felróhatóságát állapította meg, mivel a gyermek ellenkezésére, sajátos nevelési igényére, iskolai beilleszkedési problémájára hivatkozott a meghiúsult kapcsolattartás kapcsán. A Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.636.684/2023/5. sz. végzésével többek közt azzal egészítette ki az első fokú bíróság döntését, hogy nem szolgálja a gyermek érdekét ha a kedve szerint megy kapcsolattartásra, a gondozó szülőt felkészítési kötelezettség terheli.

A Fővárosi Törvényszék döntéséből kiemelendő

[35] Alappal hivatkozott arra az elsőfokú bíróság, hogy az a gondozószülő feladata a következetes bírói gyakorlat szerint, hogy a gyermeket a kapcsolattartásra mind mentálisan, mind fizikailag felkészítse. A Kúria következetes ítélkezési gyakorlata szerint - amelyet a BH2021.228 számú eseti döntésében is rögzített - a gondozó szülő a kapcsolattartásra zavartalanságának biztosítására vonatkozó kötelezettségét a Ptk. 4:178. § (1) bekezdése szerint, a gyermek nyilatkozatára hivatkozással nem mentheti ki.

[36] Utal arra a másodfokú bíróság, hogy a kérelmezett felróhatósága kimentése körében nem tudta azt igazolni, hogy az elmaradt kapcsolattartásokat megelőző kapcsolattartáson olyan kirívó esemény történt volna, amely megalapozná a gyermeknek az apai kapcsolattartással szembeni ellenállását, a 2023. június 23-ától kezdődő kapcsolattartáson a történtekről a felek eltérően nyilatkoztak. Ahogyan erre a kérelmező helyesen hivatkozott, a kérelmezett nem adott elő arra vonatkozóan semmit és azt nem is igazolta, hogy mit tett meg annak érdekében, hogy a gyermeket az apai kapcsolattartásra felkészítse, a 2023. június 29-i e-mailje is azt támasztja alá, hogy 2023 nyarán esedékes apai kapcsolattartások megvalósulását nem támogatta.

[37] A kérelmezett hivatkozásával szemben nem lehet a gyermek valós érdekeként elfogadni azt, hogy eltérő nevelési elveket valló szülők esetében a kapcsolattartás a gyermek és a különélő szülő között ne működjön. A gyermek érdekét ugyanis az semmiképp sem szolgálja, hogy ő határozza meg aktuális kedve szerint az édesapjával való kapcsolattartását. A gyermek érdeke az, hogy mindkét szülőjével érdemi időt tölthessen és élő kapcsolata maradjon.

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!