Apatalálkozó Budapesten

1/2016

Az újesztendő első apatalálkozója a szokásos budapesti helyszínre hívta a jogi tanácsra és lélekerősítésre igencsak rászoruló apákat az Apák az Igazságért Egyesület.

A találkozó a szokásos rend szerint indult: az új résztvevők bemutatkozásaival, ezt a szülői felügyeleti jogról történő beszélgetés követte.

Az egyesület elnöke, Szaniszló Csaba egy négy éve tartó ügyről számolt be: egy apa, aki már négy éve nem látta a gyermekét, és közben a családban rendőrségi, bírósági ügyek zajlanak.

Endre esete: négy éves kislányát két éves korában a kislány anyja elvitte. A megromlott házasságból lett egy gyerekelhelyezési per. A szülők megegyeztek, azaz az apa elfogadta, hogy a kislányt az anyukánál helyezze el a bíróság. Az apa azonban tart attól, hogy az anya a gyerekkel együtt kivándorol. Gyámhatósági eljárásokat indított, majd bírósági pert is, mert a kislányával való kapcsolattartását akadályozza az anya, sőt ellennevelést tapasztal.

Kérdésként hangzott el: volt-e valakinek tapasztalata arra nézve, hogy a bíróság által rendezett kapcsolattartás után a kapcsolat tovább bővült volna, de a jelenlevők között senki nem tudott ilyen esetről beszámolni.

Szabolcs arról számolt be, hogy az ő esetükben a váltott elhelyezést ítélte meg a bíróság. Véleménye szerint, elsősorban a fiatalabb bíráktól remélhető ilyen döntés. Az ilyen ítéletek elmaradása sok esetben felveti az állami igazságszolgáltatás felelősségét, ugyanis a szülőknek azonos jogokat kell biztosítani a gyereknevelés és –gondozás területén.

Dániel bemutatkozását követően elmondta, hogy ügye már öt éve tart. Az anya elvitte a két gyereket, pontosabban elszökött Szlovákiába, ahol az asszonyt elfogták és előzetes letartóztatásba helyezték a hatóságok. A gyerekek állami gondozásba kerültek. Majd - az erőteljes apa elleni nevelés miatt - átmenetileg nevelőszülők gondozásában vannak. Az ötévnyi huzavona eredményként, amikor az apa végre a gyerekekkel találkozhatott, két vadidegen gyerekkel került szembe. Tapaszatalatai alapján az eljárás gyorsítását szorgalmazná, amelyhez - meggyőződése szerint – a nőkre is szükség van. Együttműködés mellett érvel. Álláspontja szerint a PAS-oló szülők 80%-a nő -, a PAS hazai elfogadtatását és vizsgálatát alapvető fontosságúnak tartja. Szorgalmazná, hogy a szakértők kiválasztásából az emberi tényező sorsolásos módszerrel legyen kiiktatva.

A kapcsolattartások szankcionálásánál Iván elmondja, hogy a kapcsolattartást akadályozó szülővel szembeni vonakodva meghozott pénzbirság egyrészt nem hatékony, másrészt megintcsak az nevelő szülőnél lévő gyereket is negatívan érinti.

A találkozó második felében a Gyámhivatalok (és Gyermekjóléti szolgálatok) mulasztásai okán keletkezett sérelmekkel összefüggően indítható alapjogi (pl. tisztessége eljárás) és személyiségi jogi perek indításáról, keresetről, eljárásról, az alapjogokról és a személyiségi jogokról számolt be, és osztotta meg tapasztalatait Kalmár László, melyből néhány említésre méltó momentum:

- A tisztességes eljárás magában hordozza az eljárás ésszerű időn belüli befejezését – figyelemmel az eljárás hatékonyságára is – és a pártatlanságot.
- Eljárási határidők: Ket. 21 nap, II. fokon végrehajtásra 15 nap áll rendelkezésére a hatóságnak
- A törvényi határidő be nem tartása az ésszerű határidő sérelmét okozza
- EJEB: ésszerű határidő az, amely alatt, optimális körülmények között lefolytatható az eljárás, 20% a tolerancia
- Fontos az is, hogy a határidők betartása mellett hatékony intézkedés történt-e, vagy csak az I. és a II. fok között mozogott az ügy (eljárás hatékonysága)

Személyiségi jogi keresetek elbírálására a Törvényszék jogosult, II. fokon a Táblabíróságok járnak el.
A Ptk. változásával a jogsértés megállapítása a sérelemdíj megítélését teszi lehetővé. Illetéke 600.000Ft perértékig 36.000Ft, felette a perérték 6%-a, - illetékfeljegyzés, majd a bíróság elosztja a felek között a pernyertesség-pervesztesség arányában, ahogy a perköltséget is. Kérhető személyes költségmentesség az eljárásban, melynek különböző módjairól, formájáról és megítéléséről is szó esett.

A családi élethez fűződő – egyébként alapjog – jog, lehet személyiségi jog abban az esetben, ha a szülő gyermekéhez fűződő jogáról beszélünk, mert ez esetben két személy közötti jogról van szó.

Ami az alapjogot illeti a sérelemdíj tekintetébe, Kalmár László kiemelte, hogy az EJEB alapjogi sérelmekre ítél meg sérelemdíjat, alapjogban hirdet ítéletet és sérelemdíjat fizettet.

Csak keresethez van kötöttsége a bíróságnak, a jogcímhez nincs.

A Római Egyezmény 6. cikkelyének védelmét a személyiségi jogok védelmén keresztül biztosítja az állam (Ptk).
A gyámhivataloknak az Alaptörvény XVI. cikkelyének érvényesülését kell biztosítaniuk.

Ezt követően a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján tekintették át a jelenlevők a keresetlevél kötelező tartalmi elemeit. A hiányosságok tekintetében hiánypótlásra szólít fel a bíróság, ha a kereset előterjesztője jogi képviselő nélkül járt el, ha jogi képviselővel, akkor a hiányosságok okán elutasítják a keresetet.

Majd az ügyvédekről szóló törvény áttekintésével az ügyvédi megbízásról és annak fajtáiról esett szó. Kalmár László hangsúlyozottan javasolta, hogy ne óradíjban egyezzenek meg az eljárást indítani szándékozók az ügyvéddel, mert az kevésbé inspiráló a per mielőbbi befejezésére nézve. A fix összegű megbízást, vagy a sikerdíjas módozatot célravezetőbbnek látja, mert az mielőbbi befejezésre ösztönzi a jogi képviselőt, ami egyben az ügyfél érdekét is szolgálja.

Kalmár László bemutatta legutóbbi gyámhivatal elleni pernyertességét megalapozó keresetét annak legfontosabb elemeit részletekbe menően kifejtette, melyet a jelenlevők megvitattak.

A találkozó második felének zárását követően, fórum jelleggel folyt tovább a beszélgetés a jelenlevők között az esti órákig.

* * *
A 2016-os esztendőben folytatódik a vidéki apatalálkozók szervezése is. A legközelebbi összejövetel 2016. január 23-án 15 órától Szolnokon, a Kamasz-Tanya Ifjúsági Egyesület székhelyén (Nyúl utca 2.) lesz. Előzetes bejelentkezést szívesen lát az Ai, az https://www.facebook.com/events/947163258695599/ oldalon.

2016. január 7.

Jaczó András
Bojár Iván András

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!