Nem nyújtható be alkotmányjogi panasz a másodfokú szakértői díjmegállapító végzés ellen

Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsa (soraiban három korábbi bíróval) szeptember 26-án kelt végzésében visszautasította annak az igazságügyi szakértőnek az alkotmányjogi panaszát, aki azt sérelmezte, hogy a Fővárosi Törvényszék kétszázezer forinttal mérsékelte a Pesti Központi Kerületi Bíróság díjmegállapító végzésében megszabott szakértői díját, és az így meghozott másodfokú végzés ellen már nem élhet fellebbezéssel, azaz az érintett igazságügyi szakértőt a hatályos jogszabályok kizárják a jogorvoslati lehetőségből – írja a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara a weboldalán, a miszk.hu oldalon.

Az ügy adatlapja a Pesti Központi Kerületi Bíróság a 2022. március 23-án meghozott végzésével az indítványozó jogi személyt igazságügyi szakértőként rendelte ki az indítványozót egy folyamatban lévő büntetőügyben. A bíróság a társaság nevében elkészített szakértői véleményt elfogadta, a 2022. szeptember 27-én meghozott végzésével a szakértő költségét – a 2022. szeptember 26-án benyújtott szakvéleményhez csatolt díjjegyzékkel egyezően – 589 000 forintban állapította meg.

Az elsőfokú végzés ellen a vádlottak és védőik) is fellebbezéssel éltek, mert a díjat eltúlzottnak találták. A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a 2022. október 15-én meghozott végzésével megváltoztatta az elsőfokú bíróság végzését és a szakértő részére 389 800 forint szakértői díjat állapított meg. A másodfokú bíróság indoklásában kifejtette, hogy a 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 1. § (9) bekezdése alapján a díjjegyzékben feltüntetett díj megalapozottságát a bíróságnak vizsgálnia kell, mely kötelezettségének az elsőfokú bíróság nem mindenben tett eleget. A szakértő irattanulmányozás címén 45 munkaórát számolt el, amely a másodfokú bíróság álláspontja szerint az iratanyag terjedelme ellenére, a szakértői vizsgálat tárgyára tekintettel (híváslisták és cellainformációs adatok kigyűjtése, konvertálása, táblázatba rendezése) eltúlzott, így azt 20 munkaórára mérsékelte.

Az indítványozó a másodfokú bíróság – díjmegállapítás tárgyában hozott, és ekként végleges másodfokú – döntésével szemben fellebbezést jelentett be. A fellebbezést a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a 2022. november 7-én meghozott és – miután a fellebbezési határidő fellebbezés bejelentése nélkül telt el – 2022. november 29-én véglegessé vált végzésével mint törvényben kizártat elutasított.

Az indítványozó ezt követően alkotmányjogi panaszt nyújtott be a Fővárosi Törvényszék végzései, valamint a büntetőeljárási törvény (Be.) 582. §-a, 598. §-a és a 605. §-a ellen. Indítványában az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésére hivatkozva indítványozta a végzések megsemmisítését, egyrészt a fellebbezésről való tájékoztatás elmaradása és a másodfokú végzéssel szembeni fellebbezési lehetősége hiánya miatt, másrészt azért, miszerint a Be. támadott rendelkezései Alaptörvény-ellenesek, ugyanis nem tartalmaznak a szakértőkre rendelkezéseket, és nem engedik meg a másodfokú végzéssel szembeni fellebbezést.

Az alkotmányjogi panaszban azt is előadta: a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarától megtudta, hogy ez az eset nem egyedi. Több igazságügyi szakértőt és szakértő társaságot érint hátrányosan az ilyen másodfokú eljárás, amelynél a szakértőt a hatályos jogszabályok kizárják a jogorvoslati lehetőségből. Ezért véleményem szerint ezen Alaptörvény-ellenes állapot orvoslására is szükséges lehet. Vagy a jogszabályok, vagy a bírói gyakorlat megváltoztatásával.

Az Alkotmánybíróság (előadó alkotmánybíró: Márki Zoltán, korábban a Kúria büntető kollégiumának vezetője) a végzés indoklásában kifejtette, hogy az alkotmánybírósági törvény rendszertani értelmezéséből – a jogalkotói szándékra is tekintettel – az következik, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben az eljárás folyamán hozott bírósági határozatokkal szemben nincs lehetőség alkotmányjogi panasz benyújtására. Alkotmányjogi panasz keretében kizárólag az ügyek érdemében hozott végső döntések és a bírósági eljárást befejező egyéb döntések vizsgálhatók.

A végzés indoklása szerint továbbá az indítvány nem tartalmaz indoklást arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezések milyen okból ellentétesek az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében meghatározott tisztességes bírósági eljáráshoz való és a jogorvoslathoz való joggal. Az Alkotmánybíróság eljáró tanácsa azt is megjegyezte, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezések egyébként éppen az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz és a (7) bekezdés szerinti jogorvoslathoz való jogot biztosítják a büntetőeljárásban az arra jogosultak számára; valamint a jogorvoslati joghoz kapcsolódóan biztosítják a másodfokú bíróság számára a felülbírálat és ebből következően a hibák kijavításának, korrekciójának lehetőségét.

Csatolt fájlok: 

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!