A gyámhatóság és a gyermeket gondozó szülő feladata

Idézetek kormányhivatali okiratokból.

"A gyámhatóság feladata az, hogy a bíróság, vagy gyámhatóság által rendezett kapcsolattartást, az arról hozott döntés tartalmának megfelelően mindenben elősegítse. A végrehajtás elrendelésének célja a gyámhatóság részéről a kötelezett, vagy jogosult jogszabálysértő magatartásának szankcionálása, a kapcsolattartást szabályozó döntésben foglaltaknak megfelelő magatartás kikényszerítése. Az I. fokú gyámhatóságnak eljárása során a Ptk. 4:185. §-ban foglaltak szerint azt kellett vizsgálnia, hogy a Gyer. 33. § (2) bekezdésében foglalt tényállás megvalósult- e, hogy a kapcsolattartásra kötelezett a kapcsolattartást rendező egyezségben foglaltaknak önhibájából ismételten nem, vagy nem megfelelően tett eleget, valamint a láthatás szabályainak megszegése a jogosult önhibájára vezethető- e vissza, neki felróható- e."

"A Gyvt. 128. § (1) és (3) bekezdéseire tekintettel kapcsolattartási ügyekben az I. fokú gyámhatóságnak a szülőket, és amennyiben Ítélőképessége birtokában van, vagy korlátozottan cselekvőképes, akkor a kiskorút meg kell hallgatnia. A szülők személyes meghallgatására oly módon kell sort keríteni, hogy a felek idézését, vagy meghívását követően a nyilatkozatokat jegyzőkönyvi úton rögzíteni szükséges. Kapcsolattartási ügyekben az ügyfél nyilatkozatát levél útján, írásbeli nyilatkozat formájában beszerezni, vagy az általa előterjesztett kérelmet nyilatkozatként elfogadni eljárási szempontból nem elégséges, nem jogszerű." - PE/GYAM/493-1/2018.

"A gyámhivatal hangsúlyozza, hogy a kapcsolattartásra kötelezett gondozó szülő kötelessége a gyermekben azt erősíteni, hogy a különélő apa szereti őt, megbízhat benne. A gyermeknek szüksége van minden esetben a különélő szülő (jelen esetben az édesapa) szeretetére és gondoskodására, valamint arra, hogy gyermekként mindezt viszonozhassa. A gyermekben csak akkor fog kialakulni kellő bizalom különélő szülő iránt, ha érzi, hogy az őt gondozó, féltő és szerető anya is nyitott a kapcsolattartás irányában. A gyámhivatal álláspontja szerint gondozó szülő a múltban történt eseményektől függetlenül köteles gyermeke felkészítését elősegíteni, biztosítani."

"...a gondozó szülő elsődleges feladata annak elősegítése - elsősorban a gyermek megfelelő felkészítése révén -, hogy a megromlott vagy megszakadt szülő-gyermek kapcsolat helyreálljon." - BP-14/04/154-13/2016.

"A hivatkozott jogszabályhelyek alapján megállapítható, hogy a bíróság határozatának nem kell tartalmaznia a gyermek, valamint személyes okmányai, ruházata és a kapcsolattartás során szükséges egyéb tárgyai átadásának és visszaadásának helyét, idejét, módját, ezért több esetben a bíróság nem is rendelkezik arról."

"...mivel a kapcsolattartásra kötelezett személy, így a gyermeket nevelő szülő törvényi kötelezettsége a [zavartalan - Ai] kapcsolattartás biztosítása, ezért ezen kötelezettség kiterjed minden olyan magatartás tevésére, tűrésére, ami a kapcsolattartást elősegíti. Ebbe a körbe tartozik a gyermek felkészítése a kapcsolattartásra, amely magába foglalja a gyermek mentális és fizikai felkészítését is. Azaz az évszaknak megfelelő váltóruházat biztosítása, a személyes okmányok (TÁJ kártya, személyazonosító igazolvány stb.) átadása, de ide tartozik iskolás-korú gyermek esetében értelemszerűen a gyermek hétvégi házi feladatainak elkészítéséhez szükséges eszközök (tankönyv) átadása is." - FE/06/0042-2/2018.

"...az, hogy a gondozó szülő nem adta át a gyermekek iratait, BKV bérletét, felvetheti a gondozó szülő önhibáját, az a kapcsolattartást akadályozhatja, hiszen a diákigazolvány kedvezményekre jogosítja fel a gyermeket, a bérlet pedig az utazáshoz szükséges." - 34.Kpk.45.801/2017/9.

A határozatok elérhetőek a tagjaink számára fenntartott tudástárban .

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!