Kaposvári Törvényszék: Kapcsolattartás megzavarásának minősül a kapcsolattartás idejére történő gondoszószülői rászervezés

Egyesületünk tagjai gyakorta számolnak be arról, hogy a kapcsolattartási idejükre szülőtársuk különféle indokokkal – vagy épp indok nélkül – programot szerveznek, mellőzve bármilyen egyeztetést. A Fonyódi Járásbíróság mint elsőfokú, és a Kaposvári Törvényszék mint másodfokú bíróság döntött abban az ügyben, melyben édesapa azt sérelmezte, hogy szülőtőtársa a kapcsolattartási idejére lovaglást szervezett.

Az ügy azért különleges, mivel a gondozószülő előzetesen értesítette szülőtársát a lovaglásról, melyeken édesapa részt vett, beszélt a gyermekekkel, sőt, a programot követően magával vitte a gyermekeket. E körülmények ellenére a bíróság az alábbiakat állapította meg, hogy

  1. Nem tekinthető kapcsolattartás megvalósulásának a kérelmezett által szervezett órákon a kérelmező jelenlétével járó esemény, mert a rendszerint hétfőn és csütörtöki napon a kapcsolattartás időpontjával szinte azonos terjedelemben megvalósult órák alatt nem a kérelmező biztosított időtöltést a gyermekeinek. Alapvetően pedig a kérelmezett szervezése elzárta a kérelmezőt attól, hogy erre az időre a gyermekeknek programot szervezzen, akár lovaglást is. A kérelmező apa jelenléte – a felek közötti előzetes megbeszélés hiányában – nem valósítja meg a kapcsolattartást.
  2. Az egyezség szerint a kötelezettnek gyermekátadási kötelezettsége van, amelynek a helyét is meghatározza az egyezség. A kapcsolattartási időt az arra jogosult tölti a gyermek(ek)kel – külön előzetes megállapodás hiányában –, azon a másik szülő nem jogosult jelen lenni. Az indított eljárásokból megállapíthatóan a szülők közti viszony nem felhőtlen, ezért az előzetes megállapodás nélkül a másik szülő jelenléte korábban valóban zavarta, zavarhatta a kapcsolattartási idő bensőséges eltöltését. A kérelmező a fenti időpontokban a lovagláson ugyan megjelent, azonban annak szervezésében előzetesen nem vett részt, a kérelmezettel ilyen tartalmú megállapodása nem volt, és az eseményeknek sem tudott aktív közreműködője lenni.
  3. Az így szervezett program az esetben tekinthető a kérelmező részéről is előzetesen elfogadott kapcsolattartási időpontnak, ha a lovaglóórák időpontjai előzetes ismeretében azokat a kérelmező és elfogadta vagy adott időpontokra maga szervezte volna. A kapcsolattartások időpontjai a jogerős egyezség alapján ismertek voltak, azt a kérelmezettnek is be kellett tartania, vagy attól a lovagló órák időpontjainak előzetes ismeretében, egyező szándékuk alapján, előzetesen megállapodva dönthettek volna a szülők.
  4. Azzal, hogy a kérelmezett a kérelmezővel történt előzetes megbeszélés nélkül a kapcsolattartások megjelölt időpontjaira a gyermekeknek programot szervezett, meghiúsította a gyermekekkel való zavartalan kapcsolattartást, ugyanakkor nem adta kellő indokát a kapcsolattartás ily módon történő akadályozásának.

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!