A lojalitás, mint hűség – a lojalitás, mint konfliktushelyzet

A lojalitás, mint hűség – a lojalitás, mint konfliktushelyzet


Deliága Éva gyermekpszichológus előadásának összefoglalója
Figyeljetek Rám! Gyermekjogi Konferencia
2019.05.10. Budapest

Deliága Éva okleveles gyermekpszichológus, tanácsadó, integratív gyermekterapeuta. Munkássága több mint 15 éves múltra tekint vissza, mely idő alatt hosszú éveken keresztül tanulmányozta a válás gyermekekre gyakorolt hatását. Családközpontú- és rendszerszemlélete az egyénre szabott, a gyermek érdekét támogató és szem előtt tartó értékrendet képvisel, mely során nemcsak gyermekekkel, hanem a közvetlen környezetet bevonva, a szülőkkel együttműködésben nyújt segítséget. A pszichológiai foglalkozásokon túl gyakran vállal szakértői felkéréseket, a gyermeklélektan szerteágazó kérdéseiben könyvei és publikációi jelentek meg.
Az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület felkérésére a lojalitáskonflikus felismerése és feloldási lehetőségei témájában tartott előadást a Figyeljetek Rám! gyermekjogi konferencián.

A lojalitás, mint hűség – a lojalitás, mint konfliktushelyzet

A lojalitás minden gyermekben jelen van. Ez egy különleges szeretet-kapcsolat és elköteleződés, ami teljesen természetes kísérője a gyermek érzelmi életének és a mindkét szülőjéhez való kötődésének. Probléma akkor merül fel, amikor az érzelmi harmóniát és egészséges kapcsolódást manipulatív viselkedésmódok borítják fel és a kapcsolati elkötelezettség a kornak megfelelő egészséges kötődés ellenében jelenik meg.

Válás előtt a családi életet gyakran a hosszasan elhúzódó megromlott párkapcsolat jellemzi, amit a gyermek óhatatlanul is megérez. Általánosságban elmondható, hogy nem a válás ténye az, ami megterheli a gyermeket. A válás körülményei, az elhúzódó feszültség, a bizonytalanság, a bántó, hibáztató kommunikáció és magatartás, az eredménytelen konfliktuskezelés az, ami meghatározza a gyermek válásra adott reakcióját.

A lojalitáskonfliktus egy válásban érintett gyermek szemszögéből akkor jelenik meg először, amikor azt észleli, hogy az ő saját, addigi egységes rendszere - benne a számára legerősebb kötődést jelentő szülői kapcsolatokkal -, hirtelen eltűnni látszik és választania kell a szülei között. Erre egy egészséges érzelmi lelkületű és egyébként jó családi kapcsolatokkal rendelkező gyermek nem képes.

Az érzelmi helyzetek háttere azonban sok esetben nemcsak a szavak útján történik, hanem nonverbális síkon is: a családi dinamikából fakadóan egyfajta viselkedésszintre emelkedik. A szülők figyelmének nagy része ezekben a krízishelyzetekben - de sokszor később is - leginkább önmaguk és szülőtársuk felé irányul, a felnőttek saját érzelmi élete és a kettejük között húzódó feszültség betölti a teret.

A gyermek mindeközben érzékeny és befogadó. Látja és érzi, ahogyan az egyik szülő viszonyul a másikhoz, akár egy fedél alatt élnek, akár külön háztartásban. Egy-egy gesztus vagy mozdulat, apró mimikai megrándulás, az egymás közötti hangszín, az egymásról alkotott kép és kommunikáció pontos információként szolgál a számára és hatással van rá.

"A lojalitáskonfliktus legsúlyosabb formája az elidegenítés" - fogalmazza meg Deliága Éva. Amikor a szülő kimondva kimondatlanul, ténylegesen elvárja a gyermekétől, hogy álljon mellé, értsen egyet az álláspontjával és a másik szülőről alkotott nézetével. Ez mindkét szülőnél előfordulhat, sokszor észrevétlenül és a legapróbbnak tűnő helyzetekben is. Az ilyen irányú tudat alatti vagy szándékos befolyásolás, súlyosabb esetben megfélemlítés, a gyermekben kialakuló erőteljes megfelelési kényszer, - aki legbelül fél a szeretett szülő elvesztésétől -, meghaladja a gyermek erejét és hamar magatartászavarhoz, akár testi tünetekhez is vezet.


A szerző könyvei

A szerző eddig megjelent könyvei

A nézőpontváltás szükségszerűsége - a lojalitáskonflikus feloldásának első lépcsője

Le kell venni a terhet a gyermekről! „A hozzám forduló szülőket mindig próbálom arra érzékenyíteni, hogy bizonyos nehéz helyzeteket, akár krízis helyzeteket is próbáljanak megnézni a gyermek szemszögéből! Minden döntésnél, minden cselekedetnél emlékeztessék magukat arra, hogy ott van a gyermek ennek az egésznek a középpontjában! Sokszor egy nézőpontváltás nagyon sokat tud hozni.” – fogalmazza meg a szakember.

A szülőknek ugyan van valamekkora figyelme a gyermekre, de az a tapasztalat, hogy ez sokszor csekély mértékű. A fel nem dolgozott, egymástól adok-kapok sérelmek betöltik a szülők teljes figyelmét és felemészti őket. A gyermekek a válás krízisében sokszor hajlamosak önmagukat hibáztatni egy-egy kialakult helyzetért. A megterhelt érzelmi állapotban erre még ráépül, ha a gyermeknek nemcsak a saját veszteségeivel kell megküzdenie, hanem a szülők terhét is átveszi.

„A szülők közötti konfliktus nem a gyermek konfliktusa és annak feloldása sem a gyermek feladata. Le kell választani a gyermeket a felnőttek konfliktusáról, ha kell, külső szakember bevonásával” - folytatta előadásában Deliága Éva. Fontos megjegyezni, hogy nem az a cél, hogy a szülő „olyan legyen, mint a kőszikla”, aki nem érezhet fájdalmat és nem lehet őszinte az érzéseiben. Akkor teszünk jót, ha a gyermek életkorának megfelelően válaszolunk a kérdéseire, de nem árasztjuk el őt olyan felnőtt tartalommal, ami egyáltalán nem rá tartozik. Felelősséget kell vállalunk a saját érzéseinkért és tiszteletben kell tartani a gyermek másfajta érzelmeit.

A gyermek megváltozott, zárkózott viselkedése - a lojalitáskonfliktus biztos jele

A lojalitáskonfliktus jelensége nem mindig egyértelműen felismerhető. Egy szakembernek éppen ezért fontos rendszerszemléletben dolgoznia, ránézni a családi dinamika teljes egészére. A lojalitáskonfliktus a gyermekben jelentkezik, de a jelenséget a családtagok, szülők közötti interakció váltja ki. Deliága Éva előadásában két nagyon fontos tünetet emel ki, amely egy válási helyzetben lojalitáskonfliktusra utalhat a gyermeknél.

Az egyik legfontosabb jel, amikor a gyermek a szülő előtt bezár, „zsilipel”. A zsilipelés egyfajta védelem. A gyermek nem mutatja ki a szülő előtt a másik szülő iránt érzett szeretetét, nem mesél a vele átélt kellemes élményeiről, eseményekről. Általában az ilyen viselkedésnek van előtörténete. Feltehetően korábban a szülő ezeket rosszul fogadta, negatív kritikával illette, vagy neheztelt. Ilyen esetben, ha a gyermek nem talál megértésre és szerető visszajelzésre a szülőtől, hamar elcsendesedik és bezár. Ezzel óvja önmagát és védelmezi a másik szülőt.

Általános szorongás. Sajnos gyakran előfordul, hogy a szülő olyan problémáiba, döntéseibe vonja be a gyermeket, ami nem tartozik rá és megterhelő a számára. A gyermek érzelmi szempontból „társként” funkcionál a szülő életében, az egészséges szülő-gyermek viszony egyre inkább eltűnik. Ez azt eredményezi, hogy a gyermek kilép a saját gyermekkorából: nincs az életkoránál, nem tud igazán gyermek lenni. Figyelme, érdeklődése középpontjában a felnőttek problémái állnak, nem pedig a kortársai és a korának megfelelő játékok, programok foglalják le.

A lojalitáskonfliktus feloldásához vezető út - mit tehetünk a gyermekért?

A kommunikáció megváltoztatása. A két szülő közötti kommunikáció és a gyermekkel való kommunikáció új minőségbe helyezése egyaránt fontos abból a szempontból, hogy a gyermek megnyugodjon és megtalálja a helyét a családban. A gyermek ne legyen eszköz semmilyen formában. A kommunikáció része az is, ahogyan beszélnek a szülők a szülőtársukról és annak új párjáról, családtagjairól. A gyermeknek a másik szülőjére is szüksége van, akit nem értékteleníthetünk el és nem hozhatjuk negatív megítélés alá a gyermek vele való kapcsolatát. Ha szükségét érezzük, vegyünk igénybe szakmai segítséget. Sokat tud jelenteni egy szakember támogatása, egy gyermekpszichológus, családterapeuta vagy mediátor segítsége abban, hogy változtatni tudjunk.

A minőségi együtt töltött idő. A minőségi idő képes ellensúlyozni a szülővel szembeni devalváló, nem tiszteletre épülő, kritikus megjegyzéseket. Ha a gyermek azt tapasztalja, hogy a kritizált szülő stabil, kedves, figyelmes, lehet rá számítani, tudnak egymáshoz kapcsolódni és a gyermek szeretve érzi magát, az mindig bekerül a mérleg másik serpenyőjébe és hosszú távon megtérül. Nagyon fontos a szülői jelenlét, az osztatlan figyelem a gyermek irányába.

Szempontváltás. Mi a gyermek szemszöge és mi az ő valódi érdeke? A gyermek különálló személy és egyéniség, teljesen más szempontrendszerrel, aki biztonságra, törődésre, szeretetre vágyik és arra, hogy szülei megőrizzék a gyermekkorát. Nagyon fontos megtalálni azt az érzelmi egyensúlyt, ami az elvált családi rendszerben is lehetőséget teremt erre.

Stabilitás, érett szülői magatartás. Rengeteg fájdalmat tud okozni egy szülőtárs bántó, devalváló és sértegető viselkedése. Ez hatással van a gyermek és a másik szülő közötti kapcsolatra, de külön-külön is nagy terhet ró a felekre. Sajnos sok esetben nem lehet hatni a romboló szülőre. Viszont nagyon meghatározó, ha van egy stabil, biztonságot nyújtó szülő, akire a gyermek mindig számíthat. Nagyon sok szenvedéstől kíméli meg a gyermeket az a szülő, aki képes kezelni az érzelmeit és nem tekint lekezelően a szülőtársára. Az emberi tartás, az érett szülői viselkedés rengeteget ad, amire hálás szívvel fog visszaemlékezni a gyermek és tükröződni fog a személyiségében, a vele való kapcsolat minőségében.

Soha nem késő újra kezdeni, soha nem késő változtatni. A gyermekért pedig mindig érdemes.

Az összefoglalót készítette: Pénzes Ilona
Lektorálta: Deliága Éva

Az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület ezúton is köszönetét fejezi ki Deliága Évának, amiért elfogadta a meghívást és rendkívül értékes, tartalmas előadást nyújtott a közönség számára.

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!