Az apátlanítás

Az “apátlanítás”, sérti a gyermek teljes családban éléshez fűződő személyiségi jogát, kártérítést megalapoz…

2043/2009. számú polgári elvi határozat

A kisgyermek személyiségi - a teljes családban éléshez fűződő - joga az édesapja halálával akkor is sérül, ha a szülei a káresemény bekövetkezésekor már nem éltek együtt. Emiatt nem vagyoni kártérítésre igényt tarthat, és azt követelheti a károkozó gépkocsi felelősségbiztosítójától (Ptk. 355. §).

A bíróság feladata a törvénysértő határozat hatályosulásának megakadályozása.

1/2009. számú KJE határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA
1/2009. KJE
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Közigazgatási Jogegységi Tanácsa a 2009. március 16. napján megtartott nem nyilvános ülésén a Közigazgatási Kollégium vezetője által indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következő
j o g e g y s é g i h a t á r o z a t o t

Nagyszülői kapcsolattartásról, mint önálló jog

1735/2007. számú közigazgatási elvi határozat

1735

A gyermeknek a nagyszülőkkel való kapcsolattartása önálló jog, a szülőkkel való rossz viszony miatt nem, csak a gyermek érdekében korlátozható [149/1997. (IX. 10.) Korm. r. (Gyer.) 30. §].

A felperesi nagyszülők 2005. augusztus 10-én kérelmet terjesztettek elő a 2002. július 9-én született kk. F. G. unokájukkal való kapcsolattartás szabályozása iránt.

apai kapcsolattartás

Gyermekelhelyezés megváltoztatása, 1776/2008 Elvi határozat

A gyermekelhelyezés megváltoztatásának van helye, ha a szülő a másik szülőnek a gyermekkel való kapcsolattartását hosszabb időn át, hatósági intézkedések ellenére meghiúsítja, a különélő szülőt alaptalanul a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekménnyel vádolja és lejáratásába a gyermeket is bevonja (Csjt. 72/A. §).

Oldalak

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!