A Magyar Pszichológiai Társaság állásfoglalása a jogosulatlan szakvéleményekről

Állásfoglalást adott ki a Magyar Pszichológiai Társaság a jogosulatlan pszichológusi szakvéleményekről. Egyesületünk gyakran szembesül azzal, hogy szülői „megrendelésre” – természetesen bírósági vagy gyámhivatali felhasználás céljából – készítenek egyes, szakmai kompetenciával nem rendelkező pszichológusok szakvéleményeket.

Az apátlanság-járvány demográfiai hatásai – tudományos kutatások szemléje

Amint azt az alábbi – hat témakörben vázolt – tudományos kutatási eredmények is alátámasztják, az apátlan családokból származó gyermekek nagyobb valószínűséggel lesznek szegények, nagyobb eséllyel lesznek drog- és alkoholfogyasztók, hagyják ott az iskolát, s szenvednek egészségügyi, és érzelmi problémáktól. A fiúk nagyobb valószínűséggel válnak bűnelkövetővé, a lányok pedig nagyobb eséllyel esnek teherbe tizenévesként.

1. Szegénység

Cikkajánló: Rémisztő társadalmi hatásai vannak a tömeges apátlanságnak

„A Good Fathers Only alapítója elmagyarázza a férfi szülők hatását” címet viselő cikk – melyet a bronson.men publikált – egy fontos társadalmi problémát, az apa nélkül nevelkedő gyerekekkel kapcsolatos hatásokat tárgyalja. A cikk arról szól, hogy az Egyesült Államokban az apa nélkül nevelkedő gyerekek aránya komoly szociális problémákhoz vezet, és rámutat, hogy az apahiánynak jelentős társadalmi következményei vannak.

Változik a Köznevelési törvény: 2023. szeptember 1-től kötelező lesz Kréta-hozzáférést biztosítania az iskoláknak

Külön élő szülőket érintő problémát orvosolt a jogalkotó: 2023. szeptember 1. napjától lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény [Nkt.] módosítása, melynek 41. § (11) bekezdése szerint „Ha törvény alapján a kiskorú gyermek, tanuló adatai a szülő részére továbbíthatóak, törvény eltérő rendelkezése hiányában a szülői felügyeleti jog gyakorlásától függetlenül az adatokat mindkét szülőnek továbbítani kell”.

Pécsi Ítélőtábla: A jogosulatlanul rögzített hangfelvétel perbeli bizonyítékként felhasználható

Hangfelvétel engedély nélküli rögzítése és használata nem tekinthető visszaélésszerűnek abban az esetben, ha más bizonyítékok hiányában az adott tény, körülmény vagy ismeret igazolását szolgálja, és ezt a közérdek vagy méltányos magánérdek védelme indokolja – röviden így foglalható össze a Pécsi Ítélőtábla BDT2009. 2126. számú döntése.

Előzmények

Kúria: Elidegenítést, ellennevelést folytató, a gyermeket súlyosan veszélyeztető szülőhöz nem helyezhető a gyermek

Az alábbiakban a Kúria Pfv.20760/2020/6. számú precedensképes határozatát szemlézzük. Az ügyben eljáró Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság bár a felperesre terhelő igazságügyi pszichológiai és elmeorvos szakvéleményt aggálytalannak minősítette, a 13 éves – súlyosan elidegenített – gyermek saját sorsáról vonatkozó döntését vette figyelembe, miszerint az alperessel, édesapjával nem akar lenni.

Részlet az első fokú bíróság indoklásából

Egyesületünk sikeres fellépése a szakértői túlárazással szemben – hogyan fellebbezz a díjjegyzék ellen?

Egyesületünk gyakran szembesül azzal, hogy az egyes igazságügyi szakértők „tolla” a szakértői díjjegyzék kiállításakor meglehetősen vastagon fog. Az igazságügyi pszichológus-szakértők egy jól behatárolható csoportja nem vesz tudomást az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 1. számú melléklet, 21. pontjában írtakról. A 2023. január 1. napján módosított rendelet szerint a pszichológus-szakértő fejenként 10 ezer Ft-ot kérhet el a vizsgált személyek után, a 22.

Kúria: A kapcsolattartás-szabályzásnak minden esetben tartalmaznia kell az összes elmaradt kapcsolattartás pótlásának előírt idejét

Egyesületünkkel együttműködő ügyvédnő, dr. Kovács Eszter ért el sikert abban az ügyben, melyben az őszi téli és tavaszi oktatási szünetek, illetve a kettős ünnepeket illető kapcsolattartás pótlása körében helyezte hatályon kívül a Kúria a Debreceni Törvényszék jogerős ítéletét.

Alperesi felülvizsgálati kérelem

Alkotmánybíróság: át kell adni a kapcsolattartásra a gyermek személyi okmányait, ruházatát, tanszereit is

„Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Szolnoki Törvényszék és a Jászberényi Járásbíróság támadott végzéseit. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozónak a kérelmezettel közös gyermekével történő kapcsolattartását bírósági végzéssel jóváhagyott egyezség szabályozta. Az indítványozó azért fordult bírósághoz, mert álláspontja szerint a kérelmezettnek felróható okból hiúsult meg meghatározott időszakra vonatkozóan az időszakos kapcsolattartás, mert nem adta át a gyermek személyi igazolványát és TAJ kártyáját.

Egyesületünk újabb sikere az Alkotmánybíróságon: pótolható a kapcsolattartás hat hónap után is

Az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület immáron harmadik alkalommal ért el sikert az Alkotmánybíróságon. A testület a Budapest Környéki Törvényszék 6.Pkf.51.643/2022/4. számú végzését alaptörvény-ellenes mivolta miatt megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság főbb megállapításai:

Oldalak

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!