Az ésszerű idő túllépésének következményei – egyesületünk ebben is segít

Bár hazánk már 1993-ban kihirdette a Római Egyezmény az alapvető emberi jogok elfogadásáról és vállalta a jogharmonizációt, egészen addig, ameddig a 2013. évi CCLII. törvény be nem építette a korábbi polgári perrendtartásba a 2. § (3) bekezdését, hazánkban egyáltalán nem volt lehetőség a Római Egyezmény 6. Cikk (1) bekezdésében foglalt követelmény – az ésszerű időn belüli elbíráláshoz való alapvető emberi jog – sérelme esetén elégtételt követelni, ami által eleve sérült a Római Egyezmény 13.

A Pécsi Ítélőtábla egymillió Ft. sérelemdíjat ítélt meg kapcsolattartás akadályozásáért

A Pécsi Ítélőtábla Kúria által helybenhagyott döntése szerint „a kapcsolattartás akadályozása akkor sérthet személyiségi jogot, ha az a szülő, akinél a gyermeket elhelyezték, visszaélésszerűen nem biztosítja a különélő szülő jogát a gyermekével való kapcsolattartásra, és ennek eredményeként a kapcsolattartási jog lényeges célja – így az, hogy a különélő szülő a gyermek mindennapi életének részese maradjon, vele szeretetteljes, bensőséges kapcsolatot tudjon ápolni, törekvéseit, céljait megismerhesse, a maga eszközeivel azok előmozdításában közreműködjön, a problémák, nehézségek meg

A szülői felügyelet gyakorlásának bírósági rendezése Magyarországon

A szülői felügyelet gyakorlásával kapcsolatos jogszabályok és gyakorlatok hosszú évtizedeken keresztül alapvetően a szülők egyetértésén és az együttélésük fennállásán alapultak. Azonban 2022. januárjától Magyarországon jelentős változás történt a szülői felügyelet bírósági rendezésére vonatkozó szabályozásban. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogy ez a jogszabályi változás hogyan befolyásolja a szülői felügyelet gyakorlását, és hogy a jogszabályi környezet megváltozása milyen hatással van a bírósági döntésekre.

Az európai családjogi trendek

A Magyar Pszichológiai Társaság állásfoglalása a jogosulatlan szakvéleményekről

Állásfoglalást adott ki a Magyar Pszichológiai Társaság a jogosulatlan pszichológusi szakvéleményekről. Egyesületünk gyakran szembesül azzal, hogy szülői „megrendelésre” – természetesen bírósági vagy gyámhivatali felhasználás céljából – készítenek egyes, szakmai kompetenciával nem rendelkező pszichológusok szakvéleményeket.

Az apátlanság-járvány demográfiai hatásai – tudományos kutatások szemléje

Amint azt az alábbi – hat témakörben vázolt – tudományos kutatási eredmények is alátámasztják, az apátlan családokból származó gyermekek nagyobb valószínűséggel lesznek szegények, nagyobb eséllyel lesznek drog- és alkoholfogyasztók, hagyják ott az iskolát, s szenvednek egészségügyi, és érzelmi problémáktól. A fiúk nagyobb valószínűséggel válnak bűnelkövetővé, a lányok pedig nagyobb eséllyel esnek teherbe tizenévesként.

1. Szegénység

Változik a Köznevelési törvény: 2023. szeptember 1-től kötelező lesz Kréta-hozzáférést biztosítania az iskoláknak

Külön élő szülőket érintő problémát orvosolt a jogalkotó: 2023. szeptember 1. napjától lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény [Nkt.] módosítása, melynek 41. § (11) bekezdése szerint „Ha törvény alapján a kiskorú gyermek, tanuló adatai a szülő részére továbbíthatóak, törvény eltérő rendelkezése hiányában a szülői felügyeleti jog gyakorlásától függetlenül az adatokat mindkét szülőnek továbbítani kell”.

A Kúria döntése a gyermektartásdíj megváltoztatásáról

Az alábbi döntésében a Kúria rámutat arra, hogy az egyezségen alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásánál a jelentős körülményváltozásnak függetlennek kell lennie a felektől. Amennyiben a körülményváltozással a szülők egyezségének megkötése időpontjában a felperes tisztában volt, illetve azzal is, hogy a körülményváltozást maga idézte elő, a gyermektartásdíjat javára nem lehet módosítani.

Egyesületünk újabb sikere az Alkotmánybíróságon!

Az Alkotmánybíróság szerint a bíróságnak a végrehajtást elrendelő végzésében minden elmaradt kapcsolattartást pótoltatnia is kell!

Egyesületünk a legszéleskörűbb tevékenységet folytatja – többek között - a gyermekek és a tőlük különélő szüleik kapcsolatának minél hatékonyabb érvényesítése érdekében. Ebben a tárgykörben aktívan dolgozunk úgy a szabályozások, mint a heti váltások és a végrehajtások terén.

Oldalak

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!