Románia törvénybe foglalta és szankcionálja a szülői elidegenítést

2024. április 30-án a román államfő aláírta a 272/2004-es törvény módosítását, amely a gyermekek jogainak védelmét és előmozdítását célozza Romániában. Ez az első alkalom, hogy a szülői elidegenítés fogalmát szabályozták Romániában, és konkrét intézkedéseket vezettek be a lelki erőszak ellen. A módosítás egyértelműen rögzíti és szankcionálja azokat a rosszindulatú szülőket, akik a gyermekeket a másik szülő elleni zsarolásra vagy „büntetésre” használják. A román parlament a gyermek jogainak védelméről és előmozdításáról szóló, 272/2004. számú törvényt kiegészítette ki az alábbiak szerint a szülői elidegenítéssel.

A törvény 4. szakasz a g) pont után három új ponttal – a h)–j) pontokkal – egészül ki, a következő tartalommal:

„h) szülői elidegenítés – a lelki erőszak olyan formája, amellyel az egyik szülő vagy a c) és d) pontban írt személyek valamelyike szándékosan, akaratlagosan, vállalt vagy elismert módon olyan helyzetet hoz létre, fogad el vagy használ ki, amelyben a gyermek indokolatlan vagy aránytalan módon vonakodóvá vagy ellenségessé válik valamelyik szülővel szemben;
i) elidegenítő szülő/személy – az a szülő/személy, aki a szülői
elidegenedési helyzet fennállásáért felelős;
j) elidegenített szülő – az a szülő, akivel szemben a gyermek
indokolatlan vagy aránytalan vonakodást vagy ellenségességet tanúsít.

A törvénymódosítás egyik lényeges pontja a 20. szakasz (2) bekezdés a) pontja – bírsággal szankcionálja a román jogalkotó az elidegenítő szülőt:

a) a gyermek lakóhelye meghatározására vagy a gyermekkel való személyes kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések végrehajtását vagy betartását megtagadó személyre késedelmes naponként kiszabott büntetés; a büntetés a fizetésre kötelezett személy nettó havi jövedelmének 10% és 15%-a közötti mértékben, de legalább 300 lejben (szerk.: közel húszezer Ft.) állapítható meg; amennyiben a bíróság szülői elidegenítés fennállását állapítja meg, a büntetés kiszabása kötelező és a büntetés alsó és felső határa a kétszeresére emelkedik, illetve hatékony és nálunk ismeretlen tevőleges szankcióval bővíti a gyermeki érdek érvényesítését: 18. szakasz a (3) bekezdés után egy új bekezdéssel – a (31) bekezdéssel egészül ki, a következő tartalommal: „(31) Amikor akként dönt, hogy a személyes kapcsolattartás az (1) bekezdés a) – c) pontjaiban írt módokon hajtható végre, a bíróság: a) megállapítja, hogy a gyermeknek a kapcsolattartás kezdetekor történő elvitel és annak végén történő visszahozatal, azt a szülőt vagy személyt terheli, amelynek részére a kapcsolattartást megállapították, vagy azt a szülőt vagy személyt, akivel a gyermek lakik; ha a bíróság szülői elidegenítési helyzet fennállását állapítja meg, a teher mindig az elidegenítő szülőre hárul.

A szülői elidegenítés egy olyan jelenség, amely során egy gyermeket pszichológiai manipuláció révén indokolatlan félelem, tiszteletlenség vagy ellenségeskedés kialakítására ösztönöznek a szülő vagy más családtagok irányába. Ez a folyamat gyakran válás vagy szülők közötti konfliktusok esetén fordul elő, amikor az egyik szülő tudatosan vagy tudattalanul is befolyásolja a gyermeket a másik szülővel szembeni negatív érzelmek kialakítására. A szülői elidegenítés (PA) súlyos következményekkel járhat mind a gyermek, mind az elidegenített szülő érzelmi jólétére nézve. A gyermek fejlődésére gyakorolt hatása tartós és negatív lehet, befolyásolva későbbi kapcsolatait és érzelmi stabilitását.

Romániával ellentétben Magyarországon a szülői elidegenítés nem szerepel külön jogi kategóriaként, de a gyermek érzelmi fejlődését veszélyeztető magatartások esetén a kiskorú veszélyeztetése bűncselekményként kezelhető, és a másik gyakran előforduló eredménye a kapcsolattartás akadályozása.

Magyarországon a szülői elidegenítés vizsgálata jogilag összetett kérdés. A 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet értelmében az igazságügyi szakértők nem vizsgálják közvetlenül a szülői elidegenítési szindrómát (PAS-szindrómát, jóllehet szindrómáról nem is beszélhetünk, hiszen kapcsolati zavarként van megjelenítve a WHO által - szerk.), de feltárhatják a gyermekre irányuló, véleménynyilvánítását befolyásolni törekvő direkt és indirekt ráhatásokat. Ez azt jelenti, hogy a szakértők a gyermek viselkedésében és véleményében megnyilvánuló változásokat vizsgálják, amelyek a szülői elidegenítésre utalhatnak. Mindezeken felül az elidegenítő szülő viselkedési, és megnyilvánulási tüneteiből is alappal lehetne következtetni az elidegenítési törekvéseire, magatartására.

A szülői elidegenítés hosszú távú hatásai a gyermek életére jelentős és gyakran negatív következményekkel járhatnak. Ezek közé tartozhatnak:

  1. Alacsony önértékelés: A gyermek önbizalma és önbecsülése sérülhet, mivel úgy érezheti, hogy az egyik szülője nem szereti vagy nem törődik vele.
  2. Bizalomhiány:
  3. A gyermek nehezen bízhat meg másokban, különösen felnőttekben, ami befolyásolhatja későbbi kapcsolatait.

  4. Depresszió:
  5. Az elidegenítés érzése depressziós tünetekhez vezethet, amelyek tartósak lehetnek.

  6. Függőségek:
  7. A gyermek keresi a menekülést az érzelmileg megterhelő helyzetből, ami élvezeti szerek használatához vagy más függőségek kialakulásához vezethet.

  8. Kapcsolati problémák:
  9. A gyermeknek nehézségei lehetnek egészséges kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, mivel nem tanulta meg a szeretet kifejezését és fogadását.

Egyesületünk megkeresi a Belügyminisztériumot – arra leszünk kíváncsiak, hogy a kormány tervezi-e Romániához történő felzárkózást a szülői elidegenítés törvénybe iktatásával.

Szaniszló Csaba, egyesületünk elnöke a szülői elidegenítésről beszél a Civil Rádióban

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!