Fővárosi Törvényszék: A gyermek okmányait ítéleti rendelkezés nélkül is át kell adni kapcsolattartásra

Korábban közreadtuk a Belügyminisztérium közérdekű tájékoztatását az okmányok kapcsolattartás idejére történő átadásáról. Ezúttal a Fővárosi Törvényszék 49.Pfk.631.677/2021/3. sz. – kapcsolattartás végrehajtása és járulékai – másodfokú, jogerős végzését tesszük közzé, mely a gyermek kapcsolattartási időben történő külföldre utazása kapcsán rögzíti azt, hogy a gondozószülő önkényes okirat-visszatartó magatartása a zavartalan kapcsolattartást meghiúsította, illetve lényegesen zavarta.

Kérelmező-édesapa álláspontja

  • A kérelmező édesapa szerint szülőtársa a gyermek személyi okmányait – így a személyi igazolványát, TAJ-kártyáját – kifejezett kérése ellenére nem adta át, valamint a veszekedő, kiabáló és zavaró viselkedésével nem biztosította a zavartalan kapcsolattartást. Hivatkozott arra, hogy a gyermekkel való teljesértékű zavartalan kapcsolattartás megvalósulásához a kérelmező apának joga van, melyet a kérelmezett ezen magatartásai – a kérelmezettnek felróhatóan – megzavartak.

Kérelmezett-édesanya álláspontja

  • A kérelmezett arra hivatkozott, hogy a személyes okmányok átadása bár 2020. augusztus 3-án elmaradt, azonban a kapcsolattartási esemény másnapján azokat a kérelmező tartózkodási helyén átadta. A magatartásával kapcsolatban kérte azt figyelembe venni, hogy az önhiba nem állapítható meg, mert mindig is igyekezett arra, hogy az adott helyzetben elvárható magatartást tanúsítsa. Az okmányok átadását is érintően azzal érvelt, hogy a jelenlegi vírushelyzetben nem indokolatlan kívánalom, hogy lehetőség szerint ne utazzon a gyermek külföldre.

Elsőfokú bíróság döntése

  • Az elsőfokú bíróság a édesapa kérelmének helyt adott, és kötelezte az édesanyát a végzésben írtak 30 napon belüli teljesítéséről. A bíróság szerint a kérelmező jogosult volt a 2020. augusztus 03-16. napja között az időszakos kapcsolattartásra. A kérelmező kérelmében nem azt kifogásolta, hogy a kapcsolattartást nem valósult meg az eljárással érintett kapcsolattartási időszakban, hanem a kapcsolattartás módjával kapcsolatban sérelmezte, hogy az a kérelmezettnek felróható okból nem volt zavartalan.
  • A bíróság hivatkozott a Nagykőrösi Gyámhivatal kapcsolattartási döntésére, mely szerint bár a gyermek átadásának módja körében a bíróság külön nem rendelkezik a kiskorú személyazonosságát közhitelesen tanúsító okiratoknak a kapcsolatot tartó szülő részére történő átadásáról és visszaadásáról, mert az a Ptk. 4:178. § (1) bekezdésében foglalt zavartalan kapcsolattartásnak értelemszerűen feltétele. A kapcsolattartás időtartama alatt a kiskorú személyazonosságát közhitelesen tanúsító okiratnak, TAJ-kártyának a hiánya olyan kiszolgáltatott helyzetet teremt a kapcsolattartó szülő és a gyermek részére, amely a zavartalan kapcsolattartást eleve kizárja. A kapcsolattartó szülőt ebben az időszakban terhelik a kiskorú személyazonossága igazolásának, vagy akár az egészségügyi és baleseti ellátásának igénybevételével kapcsolatos kötelezettségek,
  • A kérelmezett önkényesen nem akadályozhatja a különélő szülőnek e jogát, még a vírushelyzetre történő hivatkozás esetében sem tarthatja vissza a kiskorú iratait. Az érintett kapcsolattartási időszakban nem volt hatályban külföldi utazást korlátozó illetve kizáró intézkedés, az okiratok szándékos visszatartása azonban fennálló intézkedés hatálya alatt sem megengedett.

Másodfokú bíróság döntése

  • A másodfokú bíróság is kiemelt jelentőséget tulajdonított a Ptk. 4:178. § (1) bekezdésének, amely egyértelműen előírja, hogy a gyermeknek megvan a joga arra, hogy a különélő szülővel személyes és közvetlen kapcsolatot tartson, a gyermeket nevelő szülő vagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani. Ehhez kötődően, nevezetten arra, hogy épp a Ptk. 4:178. § (1) bekezdése alapján a zavartalan kapcsolattartás körébe tartozik a külön ítéleti kiemelés nélkül is a kiskorú személyazonosságát közhitelesen tanúsító okiratoknak a kapcsolattartó szülő részére történő átadása.
  • A kérelmezetti anya a külföldre utazást megakadályozta azzal, hogy az időszakos kapcsolattartás megkezdésekor a gyermek szükséges okmányait nem adta át, és bár önként a következő napon azt az apának eljuttatta, azonban ezen önkényes okirat-visszatartó magatartása a zavartalan kapcsolattartást meghiúsította, illetőleg lényegesen zavarta.Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!