Egyesületünk sikere az Emberi Jogok Európai Bíróságán

Egyesületünk eddigi talán legnagyobb szakmai sikere: az emberi jogok európai bírósága megállapította egy apukánknak a római egyezmény 8. cikkében foglalt alapvető emberi jogának sérelmét, amit 7.000 euro fájdalomdíjjal lát ellensúlyozhatónak a magyar állam részéről, miután az addig nem tette meg a szükséges intézkedéseket az anyai elidegenítéssel szemben, amíg már visszafordíthatatlanul sérült az apa-gyermek családi kapcsolat.

A per az anya költözése okán áttétellel került Pécsre, ahol a Pécsi Járásbíróságon első fokon dr. Gyermán-Kőszegi Zsuzsanna Karolina bírónő járt el.

Anyuka nem véletlenül költözött Baranyába (Pécsre), ezt éppen a családjogi perbeli esélyei nagymértékű javítása érdekében tette. Az édesapja a Szigetvári Könyvtár igazgatója, a város díszpolgára. Ő maga pedig a szociális szférában dolgozott, otthon volt ebben a körben. Az anya pedig vállalkozó, örökölt földbirtokkal, sok pénzzel, az édesanyjának pedig virágüzlete volt, a Szigetváron készült „Kisváros” televíziós sorozathoz ő biztosította a virágokat. Vagyis a családnak Baranyában komoly tekintélye, kapcsolati tőkéje volt, ami Pécsen a bírósági eljárásokra is egyértelműen kihatott, különösen, hogy Pécs (és azon belül a bíróság) amúgy is ismert a helyiek preferálásáról a „távoli idegennel” – főként az általuk irigyelt budapestiekkel! – szemben.

Anyuka képviseletében dr. Horváth Gábor ügyvéd járt el, aki pécsi kategóriában sztárügyvédnek számít annyiban, hogy ha a jogot nem is mindig, a bírókat első- és másodfokon viszont kivétel nélkül ismeri, legtöbbjükkel baráti kapcsolatot ápol. (És ugyanezt elmondhatja magáról a helyi szakértőkkel kapcsolatban is.)
Így a per sorsa már akkor eldőlt, amikor az ügy Pécsre került.

A fiú az elidegenedés egészen súlyos tüneteit mutatta: az édesapjáról egy idő után már a legkülönfélébb bűncselekményeket találta ki úgy, anyuka pedig maga is „értetlenül” állt a fia magatartása előtt: állította, hogy ő csak szépet, jót mond apukáról, ő sem tudja, mi lehet a gyerekkel.

A perben a „csókos” Pásztor Attilát rendelte ki a bíróság, aki ugyancsak nem talált magyarázatot a gyermek viselkedésére. Az elidegenedést megállapította, de állította, hogy anyuka sem direkt, sem indirekt módon nem folytat ellennevelést. (Ugye Pásztor Attila a gyerekekhez eleve nem ért, gyermek korosztálya szakképesítéssel nem rendelkezik. Ez azonban a bíróságot nem zavarta, hiszen a cél nem az volt, hogy kiderüljön bármi is, hanem éppen az, hogy ne derüljön ki az, amivel amúgy a bíróságok, az ügyvéd, a szakértő, lényegében mindenki tisztában volt.) A szakértő egyértelmű túlszámlázásával szemben a Pécsi Járásbíróság és Törvényszék szemet hunyt.

Azután már a per vége felé került elő egy hangfelvétel, amin az édesanya minősíthetetlen jelzőkkel illette az apukát a gyermek előtt, és éppen a kapcsolattartás szabotálására, a kapcsolattartásról való lelépésre kérte, biztatta.

Erre azonnal összezárt a jól összeszokott „csapat”: dr. Gyermán-Kőszegi Zsuzsanna Karolina bírónő rövidre zárta a kérdést. Közölte, hogy apuka késve terjesztette elő a bizonyítékot, így annak értékelését a bíróság mellőzi.

A fiút az anyának ítélte, kapcsolattartásként pedig ítéletben hozta meg azt a felügyelt kapcsolattartást, amit korábban ideiglenes intézkedésben is meghozott már és ami akkor már mintegy 2 éve nem működött, egyetlen egy alkalommal sem jött létre. (Kutyakomédiát játszottak mindenki tudtával és hallgatólagos jóváhagyásával: a gyereket az anya bevitte a gyermekjóléti szolgálathoz, majd leparkolt egy sarokkal odébb és várta, hogy a gyerek közölje, miszerint nem marad ott a kapcsolattartáson, és kb. 5 perccel később eltávozik, és megy az előre megbeszélt sarokra, ahol az anyja várja és szépen mennek is haza.)

A fellebbezés folytán a Pécsi Törvényszéken dr. Kovács Zsolt, dr. Velényiné dr. Köcse Judit és dr. Szabó Dénes összeszokott tanácsa járt el (dr. Kovács Zsolt elnökletével)… Megjátszott önérzetességgel utasították vissza a sajnos maximálisan megalapozott vádjainkat a helyi mutyira vonatkozóan, majd az elsőfokú ítéletet az érdemi részében helyben hagyták: jogerősen is ugyanazt a felügyelt kapcsolattartást állapítottál meg – véglegesen! -, amiről pontosan tudták, hogy nem működik és nem is fog működni soha. Annak ellenére, hogy a Gyer. 27. § (6) bekezdése értelmében a gyermeket veszélyeztető körülmény, vagy felróható magatartás hiányában a jogosulttól az elvitel joga nem vonható meg, és sem a gyermeket veszélyeztető körülményt, sem felróható magatartást (apuka részéről) nem állapítottak meg, sőt hangsúlyozták, hogy apuka bizonyosan nem tehet a kialakult helyzetről! A hangfelvételen hallhatókat pedig elbagatellizálták: csak egyszeri alkalomról van szó, az ilyesmi előfordul a legjobb családokban is egyszer-egyszer, semmi nem utal arra, hogy ez a fajta hangnem és magatartás netán általános lenne az anyuka részéről. És mondták ezt annak ellenére, hogy az apuka képviseletében rámutattunk: a gyermek természetességgel fogadja ezt az anyai magatartást, ami egyértelműen arra utal, hogy még véletlenül sem egyszeri esetről van szó – hiszen akkor a gyermek nyilván meglepődött volna azon, ahogy az anyja az apjáról beszél! -, a gyermek számára megszokott volt ez a stílus és a kapcsolattartásról való lelépés is, hiszen eleve volt a felvételen utalás arra, hogy így csinálták korábban is.

Miután a felülvizsgálat – az egyező első- és másodfokú ítéletre tekintettel – kizárt volt, apuka nevében alkotmányjogi panasszal fordultunk a legmagasabb taláros testülethez elsősorban az Alaptörvény VI. Cikk (1) bekezdésében foglalt magán-és családi élet, kapcsolattartás tiszteletben tartása alapjogának sérelmére hivatkozva, de hivatkozva a XVI. Cikkben foglalt gyermeki alapjogok, valamint a XXVIII. Cikk szerinti tisztességes eljáráshoz való alapjog sérelmére is.

A dr. Szalay Péter, dr. Dienes-Oehm Egon, dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó, dr. Salamon László, és dr. Szabó Marcel összeállításban eljáró Alkotmánybíróság már 2021 júniusában visszautasította a jogerős ítélet megsemmisítésére irányuló indítványunkat, megmagyarázva, hogy apukát alapjogi sérelem nem érte, nem sérül nem csak a tisztességes eljáráshoz való joga, de a magán-és családi élete, a kapcsolattartása tiszteletben tartásához való joga sem. (Annak ellenére sem, hogy a gyermeket veszélyeztető körülmény és felróható magatartás hiányában nem is csupán időlegesen, de véglegesen megvonta tőle a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék az elvitel jogát!)

Egyesületünk azonban nem adta fel, ahogy apuka sem: 2021. szeptember 6-án az Emberi Jogok Európai Bíróságához (a továbbiakban: EJEB) fordultunk a Római Egyezmény 8. Cikkében foglaltak, valamint a 6. Cikkében foglaltak sérelmére hivatkozva.

Az EJEB nem osztotta a magyar bíróságok – köztük az Alkotmánybíróság – álláspontját, hanem nekünk adott igazat: egyértelműen megállapította az Egyezmény 8. Cikkében foglalt magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog súlyos sérelmét azáltal, hogy a magyar bíróságok tétlenül nézték az elidegenítést, sőt Pécsen - dr. Gyermán-Kőszegi Zsuzsanna Karolina, dr. Kovács Zsolt, dr. Velényiné dr. Köcse Judit és dr. Szabó Dénes bírók, Pásztor Attila szakértő és dr. Horváth Gábor ügyvéd - kifejezetten cinkosan asszisztáltak, segédkeztek a gyalázatos apátlanításhoz. a 45513/21 számon indult eljárásban 2023. szeptember 20-án az EJEB akként foglalt állást, hogy az apuka sérelmét 7.000 EUR összeggel lehet reparálni a Magyar Állam részéről, és felhívást intézett apuka és a Magyar Állam felé egyaránt, hogy a maguk részéről elfogadják-e ezt az összeget az eljárás felgyorsítása érdekében egyfajta „gentlemen’s agreement” keretében. (Amennyiben igen, akkor az EJEB közzéteszi a megállapodást és onnantól számított 3 hónapon belül köteles a Magyar Állam apukának megfizetni a közel hárommillió forintot. Amennyiben nem, úgy az EJEB ítéletben kötelezi majd a Magyar Államot legalább ugyanennyi, de nem kizárt, hogy akár magasabb összeg megfizetésére, ami viszont további évekbe telhet a strasbourgi bíróság közismert leterheltségének ismeretében. A gyakorlatban az EJEB által javasolt egyezséget a Magyar Állam mindig, a kérelmező felek pedig többnyire elfogadják.)

Először 12 évvel ezelőtt - 2011-ben - volt rá példa, hogy egy magyar apuka hasonló sikert ért el az Emberi Jogok Európai Bíróságán (29436/05), majd legutóbb 6 évvel ezelőtt – 2017-ben – volt még egy hasonló példa (38647/09), ez a mostani a harmadik EJEB-siker a családi és magánélet tiszteletben tartásának sérelme kapcsán a Magyar Állammal szemben.

Csupán megjegyezzük: egyesületünk számára természetesen kiemelkedő szakmai sikerről van szó, hiszen a legmagasabb nemzetközi szinten sikerült eredményt elérnünk, ráadásul jogi végzettség nélkül eljárva tudtuk érvényesíteni az igazunkat nem csupán a bírói talárra szégyent hozó, és szakmailag is alulkvalifikált pécsi bírókkal, de a haza legmagasabb taláros testülettel – az Alkotmánybírósággal – szemben is.

Ugyanakkor apuka számára ez a „siker” szomorú, mondhatni pirruszi győzelem: mintegy 3.000.000 Ft vigaszdíj a fia elvesztéséért. (Apuka könnyes szemmel, elhaló hangon, gombóccal a torkában mondta nekünk: „Boldogan lemondanék erről az összegről, de akár a sokszorosáról is, ha még egyszer visszakaphatnám a fiamat!)
Ami még ennél is szomorúbb: a Magyar Állam fizet, a pécsi összefogás pedig – dr. Gyermán-Kőszegi Zsuzsanna Karolina, dr. Kovács Zsolt, dr. Velényiné dr. Köcse Judit és dr. Szabó Dénes bírók, Pásztor Attila szakértő és dr. Horváth Gábor és persze anyuka és a befolyásos családja – elégedetten nyugtázza a saját „sikerét”: egy életre megnyomorított édesapát és egy torzult, teljes életet már soha élni nem képes gyermeket.

Kalmár László György

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!