Változik a Köznevelési törvény: 2023. szeptember 1-től kötelező lesz Kréta-hozzáférést biztosítania az iskoláknak

Külön élő szülőket érintő problémát orvosolt a jogalkotó: 2023. szeptember 1. napjától lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény [Nkt.] módosítása, melynek 41. § (11) bekezdése szerint „Ha törvény alapján a kiskorú gyermek, tanuló adatai a szülő részére továbbíthatóak, törvény eltérő rendelkezése hiányában a szülői felügyeleti jog gyakorlásától függetlenül az adatokat mindkét szülőnek továbbítani kell”.

Bár a gyermek iskolai előmenetelét követni hivatott Kréta-hozzáférést a Ptk. 4:175. § alapján eddig is biztosítania kellett volna a különélő szülő számára a köznevelési intézménynek, az iskolák gyakorta nem vettek tudomást a közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok körébe eső, a gyermek sorsát érintő eme lényeges kérdésnek, avagy a Kréta-hozzáférés biztosítását a gondozószülő engedélyéhez kötötték.

A Magyar Közlöny 100. szám, 78. oldala szerint 2023. szeptember 1. napjától az Nkt. az alábbiak szerint módosul

Az Nkt. 41. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Ha törvény alapján a kiskorú gyermek, tanuló adatai a szülő részére továbbíthatóak, törvény eltérő rendelkezése hiányában a szülői felügyeleti jog gyakorlásától függetlenül az adatokat mindkét szülőnek továbbítani kell.

(12) A (11) bekezdés szerinti adatok nem továbbíthatóak azon szülőnek, akinek a bíróság – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:175. § (1) bekezdése szerint – a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülői felügyeleti jogát korlátozta vagy megvonta.”

(26) Az Nkt. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, illetve azokat a tanulmányi rendszeren keresztül a lehető legrövidebb időn belül hozzáférhetővé kell tenni, kivéve ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.”

Tehát mindazon – közös szülői felügyeleti joggal már nem rendelkező – külön élő szülők, akiket a bíróság nem tiltott el a Ptk. 4:175. § (1) bekezdésében foglaltaktól, jogosultak a Kréta-hozzáférésre, a gyermekük összes adatának megismerésére, tájékozódásra, és ezzel együtt a szülői értekezleten, fogadóórán való részvételre is. Az Nkt. hatálya alá tartozó iskolák kötelesek számukra ezeket biztosítani.

A Köznevelési törvény itt található:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!