Nem engedélyezhető a gyermek külföldi letelepedése addig, amíg nem dönt a bíróság a szülői felügyeleti jogról

Újfent egyesületünk tagja ügyében született egy fontos döntés, miszerint a gyámhatóságnak tájékoztatni kell az itthon maradt szülőt arról, hogy miként hajthatja végre a kapcsolattartását abban az államban ahova kiengedik a gyermeket, illetve a szülői felügyeleti jog rendezése per – értelemszerűen az újra rendezése is – előkérdése a tartózkodási hely kijelölése eljárásnak, avagy addig az amíg nem dönt a bíróság a szülői felügyeletről, fel kell függeszteni a gyermek külföldi tartózkodási helyének engedélyezése iránti eljárást.

Egyesületükkel szorosan együttműködő Dr. Takács Ügyvédi Iroda vitte sikerre azt az ügyet, melyben tagunk perelte a Somogy Megyei Kormányhivatalt. Tagunk többek közt azt sérelmezte, hogy szülőtársa akadályozza a kapcsolattartást, a gyermekkel történő kapcsolattartási lehetősége még jobban elletetlenül azáltal, ha a gyermek Romániába kerül. Fellebbezésében azzal érvelt, hogy a közös szülői felügyeleti jog fennáll ugyan, de a felügyeleti jog és a kapcsolattartás szabályzása ügyében a keresetlevél már beadásra került a kaposvári Járásbíróságra. Kérte, hogy a gyámhivatal a bíróság döntéséig vagy szüneteltesse, vagy szüntesse meg az eljárást, előadta, hogy amennyiben szükséges, a keresetlevelet hiánypótlás keretén belül csatolni tudja.

A Pécsi Törvényszék, mint közigazgatási bíróság 3.K.701.246/2020/8. sz. végzésének főbb pontjai

  • A bíróság [32]-[33]. pontjaiban gyámhivatali iratbetekintés tárgyában közölt fontos ügyfél-jogakat, miszerint az Ákr. 33. §-a az iratbetekintési jogosultság kapcsán aktív magatartást, avagy iratbetekintési kérelem előterjesztését írja elő, míg az Ákr. 76. §-a rögzíti a bizonyítékok ismertetésére vonatkozó hatósági kötelezettséget. Eme kötelezettség – mutat rá a bíróság – bizonyítási eljárás lefolytatása esetén értendő.
  • A felperes-tagunk kereseti kérelmét megalapozottnak találta a bíróság a tekintetben, hogy hiányolta a gyámhivatali határozatokból az arra utaló tájékoztatást, miszerint milyen módon és hol kérheti a kapcsolattartás végrehajtását a gyermek külföldre költözését követően.
  • A Pécsi Törvényszék szerint a különböző tárgyú gyámhatósági eljárásokban adott tájékoztatások nem mentesítik a gyámhatóságot azon kötelezettsége alól, hogy teljeskörű tájékoztatást adjon az ügyfeleknek minden általa lefolytatott eljárásban, és az eljárást lezáró határozatban.
  • A bíróság elmagyarázta a pert elvesztő Somogy Megyei Kormányhivatal számára a Gyer. 24. § (5) bekezdés b) pontját is, miszerint e tájékoztatási kötelezettség speciális, azaz arra az esetre szolgál, ha a gyermek külföldi tartózkodási helye kijelölésre kerül. Önmagában az a körülmény, hogy hónapokkal korábban a hatóság már döntött a Magyarországon belüli kapcsolattartásról, és a végrehajtás szabályairól adott tájékoztatást az ügyfélnek, nem mentesíti a hatóságot ebben az eljárásban a tájékoztatási kötelezettségének teljesítése alól. A Pécsi Törvényszék egyetértett egyesületi tagunkkal abban is, hogy ezen jogsérelem különösen jelentős, mivel hónapok óta nem tudott a gyermekével kapcsolatot tartani.
  • A Pécsi Törvényszék egyik legfontosabb megállapítása a Gyer. 24. §-a tárgyában született, miszerint a külföldre költözni kívánó szülőnek a gyámhivatali kérelemhez csatolnia kell azokat az iratokat, így különösen a külföldi hatóság által kiállított környezettanulmányt, iskolalátogatási igazolást, szülői jövedelemigazolást, befogadó nyilatkozatot, amelyekből megállapítható, hogy a gyermek nevelése, tartása, ellátása és tanulmányainak folytatása külföldön biztosítva van.
  • A bíróság álláspontja szerint az Ákr. 48. § (1) bekezdés a) pontjában a jogalkotó kógens szabályozást adott, miszerint a hatóság köteles felfüggeszteni az eljárást, ha előkérdés a bíróság hatáskörébe tartozik. A bíróság álláspontja szerint a szülői felügyeleti jog kérdése a letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helynek kijelölése során előkérdés.

Gratulálunk egyesületi tagunknak és Dr. Takács Attila ügyvéd úrnak!Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!