NAIH: A kormányhivatalok törvényességi eljárása során keletkezett közérdekű adatok nyilvánosak

A kormányhivatalok törvényességi eljárása során keletkezett közérdekű adatok megismerhetőségéről kért állásfoglalást a NAIH-tól Budapest Főváros Kormányhivatala.

A NAIH szerint

  • Az Infotv. 32. §-a alapján a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
  • A fenti törvényi rendelkezések értelmében a Kormányhivatalok által a törvényességi ellenőrzésük körében kezelt adatok – fő szabály szerint – közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok, melyek megismerhetőségére az Infotv. rendelkezéseit alkalmazni kell.
  • A törvényességi felügyeleti eljárás alatt az eljárás adataira vonatkozó benyújtott adatigényléseket az Infotv. 27. § (5) bekezdése alapján a 30. § (1) bekezdésében foglalt mérlegelési követelmény fennállása alapján adott esetben el lehet utasítani. Ugyanakkor a felügyeleti eljárás ténye, alanya és tárgya nem „titkolható el” az adatigénylő elől. A közérdekű adatok megismerhetősége szempontjából az is „döntés” ha egy adott tényállás ismerete mellett a Kormányhivatal ügy dönt, hogy nem indít törvényességi felügyeleti eljárást, mert például álláspontja szerint a kifogásolt helyzet nem jogsértő. Tehát az hogy egy adott ügyben, adott önkormányzattal szemben indított-e törvényességi felügyeleti eljárást, vagy azt mellőzte-e a kormányhivatal szintén nyilvános közérdekű adat.
  • A nyilvánosságra utal továbbá az is, hogy a közfeladatot ellátó szervnél (helyi önkormányzatnál) végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaira vonatkozó információt az Infotv. 1. számú mellékletének II. 12. pontja alapján a vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően a vizsgált önkormányzat haladéktalanul köteles közzétenni.
  • Ha a törvényességi felügyeleti eljárás lezárult, akkor az adatigénylés teljesítése során a döntés megalapozását szolgáló azon adatokat, amelyek a Kormányhivatalnál, mint közfeladatot ellátó szervnél a vizsgálata során keletkeztek, és amelyek nyilvánosságra kerülése a szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását (az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését) ténylegesen (objektíve) veszélyeztetnék, felismerhetetlenné kell tenni.Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!