Kúria: A kapcsolattartás-szabályzásnak minden esetben tartalmaznia kell az összes elmaradt kapcsolattartás pótlásának előírt idejét

Egyesületünkkel együttműködő ügyvédnő, dr. Kovács Eszter ért el sikert abban az ügyben, melyben az őszi téli és tavaszi oktatási szünetek, illetve a kettős ünnepeket illető kapcsolattartás pótlása körében helyezte hatályon kívül a Kúria a Debreceni Törvényszék jogerős ítéletét.

Alperesi felülvizsgálati kérelem

A jogerős ítélet kapcsolattartási szabályozásával szemben az alperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. Kérte, hogy a Kúria az időszakos kapcsolattartás pótlására vonatkozó rendelkezést helyezze hatályon kívül és az elsőfokú bíróság ítéletét ebben a körben megváltoztatva mondja ki, hogy a jogosultnak fel nem róható okból elmaradt őszi, téli, tavaszi, nyári időszakos kapcsolattartást lehetőség szerint még az adott szünetben, ha azonban ez nem lehetséges, akkor a folyamatos kapcsolattartással nem érintett hétvégeken, több részletben, összességében azonos időtartamban kell pótolni 6 hónapon belül. A kettős ünnepekre vonatkozó kapcsolattartás pótlását úgy szabályozza, hogy a legközelebbi, folyamatos kapcsolattartással nem érintett vasárnapon, azonos időpontban és időtartamban, illetve 6 hónapon belül egy vasárnapi napon azonos időtartamban és időpontban kell pótolni. A karácsonyi kapcsolattartást lehetőség szerint december 26-án azonos időpontban és időtartamban, amennyiben ez nem lehetséges, akkor a legközelebbi folyamatos kapcsolattartással nem érintett vasárnapon, azonos időpontban és időtartamban, illetve 6 hónapon belül, egy vasárnapi napon kell pótolni. A jogerős ítélet jogszabálysértő voltát a Ptk. 4:182. § (2) bekezdése megsértésében jelölte meg.

A másodfokú bíróság döntése jogszabálysértő: álláspontja szerint ugyanis az adott tanítási szüneten belül amennyiben nincs lehetőség annak pótlására, úgy a későbbiekben az oktatási, nevelési időszakra tekintettel nem pótolható. A szünidei kapcsolattartás elmaradása esetén logikus, hogy a szünetben lehessen pótolni, azonban ez feltételezi azt, hogy a kapcsolattartás az adott szünet első felére legyen szabályozva. Ehhez képest a másodfokú ítéleti szabályozás a téli szünet második felére jogosítja fel az alperest, így elve kizárt, hogy ennek elmaradása esetén még ezt ebben a szünetben pótolni lehessen.

A Kúria II.Pfv.20.569/2022/4. sz. döntése

A Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálattal támadott őszi téli és tavaszi oktatási szünetek, illetve a kettős ünnepeket illető kapcsolattartás pótlása körében hatályon kívül helyezi és a kapcsolattartás pótlását az alábbiak szerint szabályozza. A felperesnek felróható okból elmaradt fenti időszakos kapcsolattartást – amennyiben az a jogerős ítéletben szabályozott időtartamban nem pótolható – hat hónapon belül a naptári naptár szerinti páros hétvégeken az elmaradt kapcsolattartásnak megfelelő időtartamban és időpontban részletekben, a kettős ünnepekre eső kapcsolattartást az ünnepet követő páros hétvégén vasárnap az elmaradt kapcsolattartásnak megfelelő időtartamban és időpontok szerint kell pótolni.

Részlet az indokolásból

[24] A kapcsolattartás gyermeki alapjogi jellegéből következően a gyermek érdekének főszabályként az felel meg, ha a különélő szülővel való szoros érzelmi kötődése a szülők különválását követően nem sérül. A különélő szülő és a gyermek kapcsolatának fennmaradását – többek között - a kapcsolattartás jogintézménye biztosítja: a gyermek alapjoga és a különélő szülő joga és kötelezettsége, tartalmára elsődlegesen a szülők megállapodása, ennek hiányában a bíróság szabályozása irányadó. A bírósági szabályozás esetén a kapcsolattartás konkrét módja, időtartama megállapítása a bíróság mérlegelési döntése, amelynek legfontosabb zsinórmértéke a gyermeki érdek érvényesülése. A jogviszony hosszú távon határozza meg a különélő szülő-gyermek kapcsolat időtartamát, ezért a működőképessége érdekében a szabályozás fő szempontja mellett vizsgálandó a különélő szülő érdeke, valamint biztosítani kell a gondozó szülőt is megillető, a mindennapi gondoskodáson túlmutató minőségi szabadidő eltöltésének lehetőségét. A kapcsolattartás konkrét tartalma meghatározása tehát az érdekek közötti egyensúly megteremtése: a gyermeki alapjog és az egymástól eltérő szülői érdekek összehangolása. A kapcsolattartás szabályozása a különélő szülő és a gyermek együttléte kereteinek jogi rendezése, annak mindennapokban való megvalósulását viszont a szülők együttműködési képessége és készsége határozza meg, ennek hiányában ugyanis a legrészletesebb jogi szabályozás sem lehet eredményes.

[25] A gyermek alapjoga a különélő szülővel való közvetlen együttlét, a jogosult szülő felróható magatartása miatt elmaradt kapcsolattartásnál a gyermek érdekére hivatkozás nem foghat helyt. Súlytalan tehát a gyermekek vasárnapi programjával érvelés, a kapcsolattartás pótlása a jogosult szülő jogkövető magatartása esetén fel sem merül.

[32] A Kúria az érdemben felülbírálható körben (az őszi, téli és tavaszi szünetek) elfogadta az alperes érvelését. A kettős ünnepek pótlására vonatkozó – hivatkozott – alkotmánybírósági határozat kifejtette, az eseti, meghatározott időtartamhoz kötött időszakos kapcsolattartás elmaradása esetén a pótlásról való rendelkezés hiánya sérti a szülő-gyermek jogát. A jogerős szabályozás szerint az őszi és tavaszi szünetek esetén az alperest a szünidő első felében illeti meg a kapcsolattartás, kétségtelen tehát, hogy annak felperes felróható magatartására visszavezethető elmaradása miatti pótlása – főszabályként – a szünidő második felében realizálható. Ilyen lehetőség azonban a téli szünetben nincs, a szünet második felében a különélő szülő a jogosult szülő önhibája miatt elmaradt kapcsolattartás pótlásáról elesik. Az időszakos kapcsolattartásra vonatkozó jogerős ítéleti álláspont szűk értelmezés, ami az anyagi jogból – a Ptk. 4:182. § (2) bekezdésében foglalt pótlási kötelezettségből – nem vezethető le. A szünidő megosztása (első vagy második fele) a jogosult szülő felróható magatartása miatt nem vezethet a pótlás mellőzésére, az elmaradt napokat – ha azok pótlása a szünidő második felében sem lehetséges – a folyamatos kapcsolattartással nem érintett közbenső hétvégeken pótolni kell.

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!