Indítvány váltott elhelyezésre - 2015.11.29.

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Család- és ifjúságügyért Felelős Államtitkárság

Novák Katalin
Család- és ifjúságügyért felelős államtitkár
részére

INDÍTVÁNY
A KÖZÖS SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG
ÉS A VÁLTOTT ELHELYEZÉS
ALAPSZABÁLYKÉNTI BEVEZETÉSÉRE


Az igazi apa

Apák az Igazságért Egyesület
A gyermeknek apa kell, a saját édesapja!

2015. november 30.


___________________________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Államtitkár Asszony!

Örömmel és elismeréssel követjük a jelenlegi kormány családokat érintő intézkedéseit és külön köszönetet szeretnénk mondani Önnek azért, hogy rendszeresen visszatér a családközpontú életszemlélethez, intézkedésekhez és az Alapjogokhoz illeszkedő nyilatkozatokat tesz. Ezért fordulunk alábbi indítványunkkal Önhöz bizalommal.

Az Apák az Igazságért Egyesület, mint jogi személy igen friss szervezet ugyanakkor, mint facebook közösség közel kétéves időszakra tekint vissza. Közösségünk tevékenységét mintegy 1800 szülő követi nyomon. Elsősorban férfiak, de számos nő, anya és nagymama is, akik egyetértenek alapelveinkkel.

A XXI. századra a nemi szerepek óhatatlan átalakulásával a férfiaknak, mint aktív, a gyermeknevelés korábban szinte kizárólag a nők számára fenntartott területein is résztvevő szerep jutott. Természetesen összefügg ez a nők örvendetes emancipációjával, a munkaerőpiacon ma már a férfiakéval szinte egyenlő szerepvállalásával.

Tevékenységünk követői, valamint kiterjedt szakirodalmi kutatásaink révén megalapozottan állíthatjuk, hogy a mai bírósági gyakorlat – a 2014. márciusi jogszabályváltozások ellenére – érdemben az ötvenes évek családjogi szemléletét érvényesíti: az esetek többségében válóper, vagy gyermek-elhelyezési procedúra eredményeként még mindig csak a kéthetenkénti egy-másfél napos kapcsolattartási lehetőséget biztosítva a különélő szülőnek. Ez nem elegendő sem az addig teljes családban élt gyermeknek, hogy szabad, fesztelen és intenzív kapcsolatot tarthasson fel a szülőjével, sem a különélő szülőnek, hogy gyermeke iránti felelős feladatát kielégítően elláthassa.

A régi jogszabályon alapuló ítélkezési gyakorlat ismeretében, családjoggal foglalkozó ügyvédek tájékoztatása nyomán a gyermekkel maradó szülők tíz és százezrei élnek vissza azzal, hogy a gyermeket a váláshoz vezető konfliktusokban a másik féllel szembeni retorziók eszközévé tegyék. Csak mi sok száz ilyen esetet ismerünk, amelyekben apák szeretnék törvényben rögzített jogaikkal és kötelességeikkel élni, de erre a lassú ítélkezési gyakorlat, a gyámhivatalok adminisztratív terheltsége miatti passzivitása vagy az elhúzódó peres folyamatokban fontos eseti döntések meghozatalában hezitáló hozzáállása táptalaja az olyan szülők közötti vitáknak, zsaroló élethelyzetek kialakulásának, melyek egyértelmű és elsődleges kárvallottja mindig a gyermek. Őt játsszák ki legtöbbször a másik szülő ellen. Csak az egyes szülők vérmérséklete és belátása szabja meg, hogy ki meddig megy el, s bizony sajnos rengeteg esetben az egyik szülő szinte a végletekig is hajlandó annak érdekében, hogy a válás utáni időszakban a másik szülőt a lehető legteljesebb mértékben kisemmizze a közös gyermek iránti jogából. Ezért szaporodhattak el a válóperre, gyermek-elhelyezési perekre időzített közvádra üldözendő büntető feljelentések, szélsőséges esetekben sajnos olykor a másik szülőnek a gyermek terhére elkövetett szexuális zaklatás hamis vádjáig is. Látókörünkben a legcifrább és legkülönfélébb ilyen esetek vannak. Az ezekkel járó procedúrák, szakértő pszichológusi meghallgatások borzalmas és elkerülhető lelki megterhelést jelentenek a gyerekek számára, akik ahelyett, hogy a környezetük irántuk a szükséges empátiával viszonyulna, sokszor személyiségfejlődési torzulásokkal kerülnek ki az ilyen konfliktusokból.

Már a XX. században meg kellett volna történnie, de a XXI. század elején elengedhetetlen az apák és anyák társadalmi egyenjogúságának, mindkét fél azonos társadalmi létjogosultságának elismertetése hazánkban, illetve az e területen uralkodó téves sztereotípiák lebontása a gyermeknevelésben, a szülő-gyermek kapcsolatban, de még a gyermekkel kapcsolatos hivatali ügyek intézésében sem tűr további késlekedést.

Azt a tényt, hogy mára a házasságok egy jelentős része válással végződik, ha nem is tetszik, de el kell fogadni. Azt viszont, ami utána az esetek többségében a gyermekelhelyezés és a gyermekkel való kapcsolattartások rendjében következik, át kellene gondolni. Vajon szükség van-e lelkileg sérült gyerekekre, lelkileg sérült és bosszúra éhes szülőkre, ha ennek megelőzése törvényi szabályozással és egy szemléletmódosító kampánnyal elérhető? Mert abban valószínűleg mindannyian egyetértünk, hogy addig, amíg egy házasság működik a gyereknek mind a két szülőjére szüksége van. Aztán a válás felmerülése, majd a jogi procedúra lezajlása sokszor azt sugallja, hogy nem kell mindkét szülő. Elég az egyik is, aki történetesen legtöbbször az anya. Alaptörvény ide, családok védelméről szóló törvény oda.

Európa számos országában már évek óta alapszabályként működik a váltott gyermekelhelyezés. Ezzel a törvény lehetőséget biztosít a gyerekek számára mindkét szülőjükkel való intenzív – együttéléses – kapcsolatra, az alapvető, „kétszülős igényének” a lehető legjobb kiszolgálására, továbbá a közös szülői felelősség megkerülhetetlen fenntartására.

A jelenlegi, áldatlan helyzet elősegíti azon gondozó szülő törekvéseit, aki a válás után visszaél „birtokon belüli” helyzetével és a gyermeket elzárja, tiltja a külön élő szülőtől, súlyosabb esetben ellene is neveli. A nem ritkán megélhetési alapokra építetten egyszülőssé vált, egészséges családmodellt sosem látott gyermekek felnőttként ugyanezt a példát követik, azaz képtelenné válnak társuk szülői minőségét tiszteletben tartani, önnön sértettségüket a gyermekeik mindenekfelett álló érdekében feldolgozni, vagy legalább félretenni.

A váltott elhelyezés megelőzi ezeket a visszaéléseket, ugyanakkor kizárja a sorozatos kapcsolattartási problémákat, a jellemzően évekig elhúzódó gyámhivatali eljárásokat és szülői felügyelet (korábban gyermekelhelyezés) rendezése iránti pereket. A váltott elhelyezéssel abban az esetben is biztosított a szülők egyenjogúsága, ha a szülők közötti jogvita elmérgesedik, elhúzódik. Ezen intézkedés bevezetésével tehát a költségek mind a szülők, mind az állam részéről jelentős mértékben csökkennek.

A gyermekek ugyanakkor lehetőséget kapnak arra, hogy mindkét szülőjükkel szorosabb, kiegyensúlyozottabb érzelmi kapcsolatban maradjanak, ami a későbbi életükre érzelmi és egzisztenciális szempontból nézve is meghatározó. Érdemes megemlíteni, hogy a jelenleg külföldön munkát vállaló fiatalok szüleivel való kapcsolata talán nem elég erős ahhoz, hogy megfelelő hangsúlyt kapjon a szülőföldön való boldogulásban a családi kötelék, az egymásról való aktív gondoskodás.

Szükséges utalnunk azon – minden bizonnyal Ön előtt is ismert – nemzetközi tanulmányokra, melyek a gyermekekre az egyik szülő válás miatti elvesztésével gyakorolt negatív hatásait dolgozzák fel és emelik ki azok életminőségüket rontó következményeit, mint például a megnövekedett bűnözési hajlamot, a családalapítási kedv jelentős csökkenését.

Ma Magyarországon a váltott elhelyezést csakis megállapodás esetén ítéli meg a bíróság. Álláspontunk szerint ez a megoldás sürgősen kiegészítésre szorul. A hatékony állami beavatkozás mindenképp szükséges, hiszen érdemi segítséget kell nyújtani azoknak a gyermekeknek, akiknek a szülők vitája, illetve a gyermeket nevelő szülő szándékos visszaélései korlátozzák a gyermek és a külön élő szülő jogszabályban rögzített családi élethez való jogát. Az Egyesületünk által javasolt és kért változtatással egyszersmind lehetőség nyílik azon szülők számára is a felelősségteljes szülői életre, akik jelenleg pusztán azért kerülnek ki kényszerűen gyermekeik mindennapi életéből, mert a másik szülővel nem tudnak tovább együtt élni. Jóllehet a szülők egymástól és nem a gyermektől válnak el. A káros gyakorlat szerint tehát büntetés éri a gyermeket és a „másodlagos” szülővé degradált állampolgárt az egyszülős nevelési modellen keresztül.

Tisztelt Államtitkár Asszony!

Mi, az Apák az Igazságért Egyesület, összhangban az Alaptörvény L cikkének 1. és 3. bekezdésével, valamint a 2011. évi családok védelméről szóló törvény rendelkezéseivel, különös tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2079 2015. számú október 2. napján kelt, szülők egyenlőségéről szóló határozatára ezúton arra kérjük Önt, tegyen határozott és célirányos lépéseket az Országgyűlésben arra, hogy a szülők válása után az osztott szülő felügyeletet a bíróságok alapszabályként alkalmazzák, az Magyarországon mielőbb kerüljön bevezetésre.

Jelen indítványunk további okai, illetőleg az alapprobléma miatt a magyar nép, az állam, a szociális és gazdasági környezetünk által elszenvedett következmények még hosszan sorolhatóak lennének. Hisszük, hogy Ön is fontosnak tartja ezek mielőbbi megoldását és egy lelkileg egészségesebb társadalom kialakítását, melyben mi, az Apák az Igazságért Egyesület is tevékenyen részt vállalunk.

Kérjük Önt, biztosítson lehetőséget arra, hogy egy személyes találkozó alkalmával közvetlen tapasztalatokra épített érveinket, széleskörű ismereteinket és a jövőre vonatkozó elképzeléseinket Önnel megoszthassuk!

Budapest, 2015. november 30.

Tisztelettel:

_______________________________
Szaniszló Csaba
elnök
Apák az Igazságért Egyesület

Apák az Igazságért Egyesület www.apakazigazsagert.org
1095 Budapest, Ipar u. 15-21. facebook.com/apakazigazsagert
Ny.sz.: 01-02-0015951 info@apakazigazsagert.org

***

Válasz levél (2016.05.06.):


Oldal 1.


Oldal 1.

Oldal 1.

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.


 06 80 630155

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!