Egyesületünk újabb sikere az Alkotmánybíróságon: pótolható a kapcsolattartás hat hónap után is

Az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület immáron harmadik alkalommal ért el sikert az Alkotmánybíróságon. A testület a Budapest Környéki Törvényszék 6.Pkf.51.643/2022/4. számú végzését alaptörvény-ellenes mivolta miatt megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság főbb megállapításai:

  1. A jogi képviselő nélkül eljáró indítványozó [Kalmár László György – szerk.] alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján, melyben a Budapest Környéki Törvényszék 6.Pkf.51.643/2022/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte, a Budakörnyéki Járásbíróság 15.Pk.50.076/2022/18. számú végzésére is kiterjedő hatállyal.
  2. Az indítványozó érvelése szerint nyilvánvalóan az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdését sértő, önkényes az a bírósági jogértelmezés, mely szerint a kapcsolattartás elmaradásáért felelős szülő 6 hónap elteltével nem köteles gondoskodni az elmaradt kapcsolattartás pótlásáról, hiszen az eredeti kapcsolattartás időpontjához képest 6 hónapon belül kizárólag akkor születhet jogerős döntés, ha a kérelmezett elismeri a kérelemben foglaltakat, vagy legalábbis nem fellebbez az elsőfokú végzéssel szemben. Az indítványozó utal arra, hogy az ő esetében is ez volt a helyzet, a megzavart kapcsolattartást követően hiába fordult határidőben bírósághoz, és hiába nem adott okot semmilyen módon az eljárás elhúzódására, a bíróság mégsem hozta meg a jogerős döntését a kapcsolattartás időpontjához képest 6 hónapon belül.
  3. Ahogyan arra az igazságügyi miniszter is rámutatott az Alkotmánybíróság megkeresésére adott válaszában, és ahogyan az a Bnptv. 22/C. §-a nyelvtani értelmezéséből is egyenesen következik, a Bnptv. nem zárja ki kifejezetten és ellentmondást nem tűrően az elmaradó kapcsolattartás pótlásának elmaradását akkor, ha a bíróság a döntését a kapcsolattartás eredeti időpontjához képest hat hónapon túl hozza meg. Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Bnptv. 22/C. § (2) bekezdés b) pontjának van olyan lehetséges értelmezése, amely lehetővé teszi az elmaradó kapcsolattartás pótlásának bíróság általi elrendelését, és ezáltal a különélő szülő Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése szerinti jogának érvényesítését akkor is, ha a kapcsolattartás eredeti időpontjához képest már több, mint hat hónap eltelt, mely élethelyzet már önmagában a bírósági eljárások időtartamából következően is a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti, Bnptv. szerinti nemperes eljárások jelentős részét szükségképpen érinti. Ehhez képest azonban az a Budapest Környéki Törvényszék által választott jogértelmezés, amely kizárja az indítványozóéhoz hasonló esetekben az elmaradt kapcsolattartás pótlását, végeredményben teljesen kiüresíti a különélő szülő és a gyermek közötti, az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése által is védett alapjogot, ekként ez a jogértelmezés az Alaptörvény 28. cikke által az eljáró bíróság számára biztosított értelmezési tartományon kívüli, és így alaptörvény-ellenes.
  4. Az Alkotmánybíróság ezért a Budapest Környéki Törvényszék 6.Pkf.51.643/2022/4. számú végzését a rendelkező részben foglaltak szerint megsemmisítette.

Kalmár László György indítványa, az ügy adatlapja:

https://alkotmanybirosag.hu/ugyadatlap/?id=0B3178BF5D6089C4C1258955003F7ED4

Az Alkotmánybíróság IV/2930/2022. sz. döntése:

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!