Egyesületünk támogatása – cégek a támogatási összeg akár 40%-ával csökkenthetik az adóalapjukat

Egyesületünk az alábbi támogatási szerződést dolgozta ki, mivel többen jelezték, hogy vállalkozásaik szívesen nyújtanának számunkra támogatást.

A Közhasznú egyesület támogatása

Jogi személyek számára az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról jogszabály (a továbbiakban: „Társasági adó törvény”) kedvező lehetőséget biztosít az Egyesület tevékenységének egyszeri vagy tartós támogatására, abban az esetben ha egyetértenek az Egyesület Alapszabályában megfogalmazott célokkal, tevékenységgel.

A Támogató jogi személy és az Egyesület által kötött támogatási/adományozási szerződés alapján az Egyesületnek nyújtott pénzbeli támogatás a Társasági adó törvény 4.§.1/a fogalma szerint meghatározott adománynak minősül, mivel közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenység támogatására irányul.

Az ilyen jogcímen nyújtott támogatás/adomány összege a Társasági adó törvény 3 sz. mellékletének B) A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások fejezetének 17. pontja alapján a vállalkozás érdekében felmerült ráfordításnak, nem társasági adóalap növelő tételnek minősül, mivel az Egyesület közhasznú jogállású és a támogatást követően minden esetben biztosítja a támogató/adományozó jogi személyek felé az ilyen számviteli/adózási elszámoláshoz szükséges igazolás kiadását: „az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyházi jogi személy, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.”

Az ilyen jogcímen nyújtott támogatás/adomány az Egyesület tevékenységének, céljai megvalósításának támogatásán túl társasági adó előnyt is jelenthet a Támogató jogi személyeknél. A támogatott összeg a Társasági adó törvény 7. § z.) pontja alapján a társasági adóalap megállapításakor csökkentő jogcímnek minősül: „a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására önkéntesen az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás könyv szerinti értékének 20 százaléka – tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka – közhasznú szervezet támogatása esetén. Ennek az adózás előtti eredmény csökkentésnek az előfeltétele, hogy a támogató/adományozó rendelkezzen a közhasznú szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját".

Egyesületünk ezt az igazolást a minden esetben biztosítja a támogató/adományozó jogi személyek felé, ez alapján az adóévben nyújtott támogatási összeg 20%-ával csökkenthető az adott évi adózás előtti eredményük a Társasági adó megállapítása során, mint adóalap csökkentő tétel, míg tartós adományozási szerződés esetén az adóévben nyújtott támogatási összeg 40%-ával csökkenthető az adóalap. Tartós adományozási szerződésnek a legalább négyéves szerződés minősül amely alapján minden évben, azonos vagy növekvő összegben történik támogatás (1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről 26.§ n.)

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!