A külön élő szülő, gyermekével kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogának érvényesítése

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

Dr. Vízkelety Mariann
Igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár
részére

TÁJÉKOZTATÁS IRÁNTI KÉRELEM
A KÜLÖN ÉLŐ SZÜLŐT GYERMEKÉVEL KAPCSOLATBAN MEGILLETŐ TÁJÉKOZTATÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSE


AI

Apák az Igazságért Egyesület
A gyermeknek apa kell, a saját édesapja!

2016. február 23.

1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 2-4.

Tisztelt Államtitkár Asszony!

Az Apák az Igazságért Egyesület, mint jogi személy igen friss szervezet ugyanakkor, mint közösség közel kétéves múltra tekint vissza. Közösségünk tevékenységét mintegy 2500 - többségében gyermekétől külön élő - szülő követi nyomon: elsősorban férfiak (apák), de számos nő (anya és nagymama) is, akik egyetértenek alapelveinkkel. Céljaink közé tartozik a szülők effektív egyenlősége, a gyermekeiktől külön élő szülők szerepének magasabb elismerése, a gyermeknevelésében való teljesebb részvételük elérése.

Az Apák az Igazságért Egyesület nevében ezúton kérelmet terjesztek elő a külön élő szülőket megillető tájékoztatáshoz fűződő jog tárgyában azzal, hogy szíveskedjék a Tisztelt Minisztérium Egyesületünk részére - annak közérdeket is képviselő tevékenységére tekintettel - hivatalos állásfoglalást adni arról, hogy a külön élő szülő hol és miképpen érvényesítheti hatékonyan a gyermekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogát.

I.

(erre a pontra külön levélben adott válasz az Emberi Erőforrások Minisztériumától itt)

A Ptk. 4:174. § deklarálja a különélő szülő arra vonatkozó jogát, hogy a gyermekéről a gondozó szülőtől tájékoztatást kapjon. A gondozó szülő számára a törvény e tárgykörben kötelezettséget ír elő.

Az elvált szülők között gyakori vita tárgya akár peren kívül, akár perben, hogy a külön élő szülő fenti jogosultságát miként tudja érvényesíteni, amennyiben a gondozó szülő tájékoztatási kötelezettségének önként nem tesz eleget, azaz részben vagy egészben elzárkózik a kötelező együttműködés elől, illetve a külön élő szülő tájékoztatásától összes vagy valamely, a gyermeket érintő (lényeges) kérdésben.

A Ptk. 1:6. § szerint bírói útra tartozik a Polgári Törvénykönyvben foglalt jogok érvényesítése. Álláspontunk szerint a bírói út jelen jogosultság érvényre juttatásában akadályt jelent, mivel köztudomású, hogy a bírói út lassú, néha már az első kitűzött tárgyalás is késő ahhoz, hogy a szülőt megillető információ megfelelő időtartam alatt a szülő birtokába kerüljön. Mindezek mellett amennyiben a bíróság külön eljárásban hozott döntésében elrendeli a gyermeket gondozó szülő tájékoztatási kötelezettségét, a határozat végrehajtásának az időtartama is hosszabb folyamat, tehát nincs lehetősége a külön élő szülőnek arra, hogy ésszerű időn belül tudomást szerezzen gyermekét érintő kérdéseket illetően.

Hogyan, és milyen úton érvényesítheti a külön élő szülő a Ptk. 4:174. §-ban rögzített jogát?

Tagjaink és a hozzánk forduló külön élő szülők problémáit látva a legtöbb esetben az egészségügyi tájékoztatással van gond, valamint a gyermek iskolai előmenetelével (ideértve az iskolaválasztást, iskolaváltás, pályaválasztást), illetve az iskolai kereteken kívüli egyéb, pl. sport-tevékenységről adott információ is elégtelen.

I.1. Az iskolai előmeneteléről a külön élő szülőt megilleti a tájékoztatás magától az intézménytől, (ld. nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 72. § (5) bekezdésének rendelkezései, melyek nem nevesítik külön a törvényes képviselőt és a szülőt, tehát a szülői minőség az, ami a tájékoztatásra feljogosítja a gyermekétől külön élő szülőt. Ennek megtagadása, akadályoztatása a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 248. § (2) bekezdésé a) pontjába is ütközhet). Ennek ellenére rengeteg iskola van, mely a szülő tájékoztatását megtagadja, az óvodákról nem is beszélve; ott hamarabb kimutatható a külön élő szülő hátrányos megkülönböztetése e téren.

(erre a pontra külön levélben adott válasz itt)

Kérjük a Tisztelt Minisztérium állásfoglalását, hova fordulhat a külön élő szülő abban az esetben, ha mégis megtagadja az intézmény az őt megillető tájékoztatást?

I.2. A Köznevelési törvénnyel ellentétben, az egészségügyi tájékozódáshoz a külön élő szülőnek nincs lehetősége, amennyiben a gyermeket gondozó szülő ezt megtagadja.

Kérjük a Tisztelt Minisztériumot, hogy Egyesületünk számára nyújtson tájékoztatást arról, hogy mit tehet a külön élő szülő azért, hogy az őt megillető tájékoztatást időben megkapja, illetve milyen opcionálisan, illetve kötelező jelleggel használatos eszközök állnak a hatóságok rendelkezésére annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek a külön élő szülő gyermekkel kapcsolatos tájékozódáshoz fűződő jogának.

II.

A szülők közötti viták a gondozó szülő joggal való visszaélései okán rendszeresek. Többször előfordul, hogy a gondozó szülő a külön élő szülő tudta (és így értelemszerűen beleegyezése) nélkül átíratja a kk. gyermeket más köznevelési intézménybe, (iskolába, óvodába). Nyilvánvaló, hogy ennek megengedhetőségében közrejátszik a köznevelési intézmény “tudatlansága” is, jóllehet a gyermek beíratásához mindkét szülő aláírása, beleegyezése szükséges.

Hova fordulhat, és milyen fórumon, hatóságnál kérheti a külön élő szülő ennek a jogsértésnek az orvosolását, szankcióját, valamint akár az eredeti állapot visszaállítását?

III.

(erre a pontra külön levélben adott válasz itt)

A kiskorú gyermek okmányai terén szintén nem egyértelműek a külön élő szülőt terhelő kötelezettségek, valamint az őt megillető jogok gyakorlása. Tudomásunk szerint útlevél, személyi igazolvány, valamint lakcímkártya kiállításához szükséges mindkét szülő aláírása, beleegyezése.

Kérjük a Tisztelt Minisztérium állásfoglalását, hogy hova fordulhat a külön élő szülő a jogai érvényesítése céljából, amennyiben a gondozó szülő nem tájékoztatja őt és önkényesen dönt a fenti okmányok kiállításáról, netán a kiállító szerv helyt is ad kérelmének?

Budapest, 2016. február 23.

Tisztelettel:

_______________________________
Szaniszló Csaba
elnök
Apák az Igazságért Egyesület

***

Válasz levél:


Oldal 1.


Oldal 2.


Oldal 3.

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!