A jogellenesen külföldre vitt gyermekekkel kapcsolatos jelenlegi szabályozás

A jogellenesen külföldre vitt gyermekekkel kapcsolatos jelenlegi szabályozás

Letölthető dr. Murányiné dr. Perbíró Andrea: "A jogellenesen külföldre vitt gyermekekkel kapcsolatos jelenlegi szabályozás a joggyakorlat tükrében" tanulmánya:

"Bevezető

Magyarország Alaptörvénye a IV. cikkének (1) bekezdésében szinte szó szerint megismétli az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkét, azaz „mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán-és családi életét, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák”.

A családjog a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) hatálybalépésével törvényi szinten is integrálódott a polgári jogi szabályok közé. Ez a változás nemcsak a családjog magánjogi hátterének és összefüggéseinek hangsúlyosabb érvényre juttatását teszi lehetővé, hanem azt is, hogy a családjogi szabályoknak a gyorsan változó társadalmi viszonyokhoz igazítása és a nemzetközi kötelezettségekkel és elvárásokkal való összhangba hozása is megvalósuljon.

Jelen tanulmány témája okán fontos kiemelni a Ptk. legjelentősebb változásai között, hogy a szülői felügyelet gyakorlása terén a szülők felelősségét helyezi a középpontba, elsődleges szerepet szánva a szülők megállapodásának, melynek legfontosabb korlátja a gyermek kiegyensúlyozott életvitelének biztosítása. Kiemelt szerepet kap az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményének megfelelő súllyal történő figyelembe vétele minden őt érintő döntésben.

A kiskorú gyermeknek feltétlen joga van a testi, szellemi, lelki és erkölcsi fejlődését, egészséges nevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetben való nevelkedéshez."

Folytatás a csatolt fájlban!

(kiemelés a szerkesztőtől)

forrás: http://www.mabie.hu/index.php/cikkek-tanulmanyok/680-dr-muranyine-dr-per...

Oszd meg az oldalt!

Légy Ai tag!

- Szeretnél hozzáférni tagjainknak fenntartott tartalmakhoz? (Végzések, állásfoglalások, sablonok)
- Csatlakoznál belső facebook csoportunkhoz?
- Részt vennél a rendszeres apatalálkozókon, ahol gyakorlati tanácsokat kaphatsz tapasztalt tagjainktól?
- Szeretnéd támogatni az egyesület céljait?

Csatlakozz most!

Amy Baker & Paul Fine: A szülői elidegenítésről könyv MEGJELENT


 A szülői elidegenítésről

Megrendelhető az Apák az Igazságért Egyesület gondozásában MEGJELENT könyv: A könyv hatékony stratégiákat vázol fel a szülők számára, akik elidegenített gyermekeikhez szeretnék a visszavezető utat megtalálni.


 06 80 630155

Apák Az Igazságért

Az egyesületünk célja, hogy a különélő szülő is azonos módon részt vehessen gyermeke életében. Ezen jog hatékony érvényesítéséhez próbálunk segítséget nyújtani tagjainknak.

Tovább...

Ai Ruházat


Ai Ruházat

Vásárolj logónkkal ellátott ruházatot, mely minden helyzetben erőt ad!